Yalıtım

Armacell Yalıtım A.Ş.'nin Teknik Pazarlama Müdürü Hakan Nayır'ın kaleme aldığı Makale: BIM nedir?
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile yapıya dair planlama, tasarlama, inşaa etme ve yönetmeyi kapsayan süreçlerin önceden ve tüm bölümler arasında koordinasyonla planlanabildigi bir tasarım modeli oluşturulabilir.

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile yapıya dair planlama, tasarlama, inşaa etme ve yönetmeyi kapsayan süreçlerin önceden ve tüm bölümler arasında koordinasyonla planlanabildigi bir tasarım modeli oluşturulabilir.
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile yapıya dair planlama, tasarlama, inşaa etme ve yönetmeyi kapsayan süreçlerin önceden ve tüm bölümler arasında koordinasyonla planlanabildigi bir tasarım modeli oluşturulabilir.
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile yapıya dair planlama, tasarlama, inşaa etme ve yönetmeyi kapsayan süreçlerin önceden ve tüm bölümler arasında koordinasyonla planlanabildigi bir tasarım modeli oluşturulabilir.
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile yapıya dair planlama, tasarlama, inşaa etme ve yönetmeyi kapsayan süreçlerin önceden ve tüm bölümler arasında koordinasyonla planlanabildigi bir tasarım modeli oluşturulabilir.

CAD ile 2D veya 3D çizimler yapılabilmekteyken, BIM ile sistem içerisine zaman ve maliyet boyutlarını da ekleyerek 5D bir dizayn sistematiği oluşturmaktadır. Böylece
BIM sayesinde ekiplerin birlikte çalışması ve iletişim kurması çok kolay ve koordineli bir hale geldiği için projedeki uyuşmazlıklar kolayca dizayn aşamasında farkedilebilir ve böylece yapım aşamasında azami verim elde edilerek yapım maliyetleri ve proje süresinde ekonomi sağlanır, projenin ömrü boyunca verimli bir çalışma ortamı meydana gelir.

BIM ile Revit®, ArchiCAD®, AllPlan® gibi programlar arasındaki farkı ortaya koymak önemlidir. BIM bir çalışma sistemi iken Revit®, ArchiCAD®, AllPlan®; BIM ile uyumlu programlardır. Bu ikisi birbirlerini tamamlamakta ve de tasarımcıların daha etkin ve senkronize çalışabilmelerini sağlamaktadır.

BIM bir çalışma sistemi iken Revit®, ArchiCAD®, AllPlan®; BIM ile uyumlu programlardır.
BIM bir çalışma sistemi iken Revit®, ArchiCAD®, AllPlan®; BIM ile uyumlu programlardır.
BIM bir çalışma sistemi iken Revit®, ArchiCAD®, AllPlan®; BIM ile uyumlu programlardır.
BIM’de modellenen projeler gerçekten yapım aşamasında kullanılacak gerçek ürün ve malzemelerini içerebilir. Böylelikle bu ürünlerin tüm geometri, karakteristik özellikleri ve maliyetleri sistemde gözlenerek hem net ve gerçek bir veri tabanı oluşur, bir taraftan da farklı disiplinlerin tasarım ekipleri arasında oluşabilecek çakışmalar henüz proje safhasında çözülebilir hale gelir. Sonuçta BIM; mimar, müşteri, mühendis ve diğer aktörlerin tek bir akıllı ve paylaşılabilir proses ile tam bağlantıda kalmalarını sağlamaktadır. Şüphesiz bir şekilde bu durum zaman bakımından ve maliyet kontrolü bakımından projeye büyük fayda sağlar.

Armacell'in ücretsiz BIM Eklentisi ile yapılar için teknik yalıtım malzemeleri dijital ortamda kolaylıkla planlanabilir duruma gelmektedir. BIM ile modellenen projeler, kullanılacak ürünler ve malzemelerin programa entegrasyonu sayesinde reel bir bilgi tabanı hale gelir. Ayrıca tüm elemanlar ayrı özellikleri tanımlı ayrıca spesifik ve parametrik olarak birbirlerine bağlantılıdırlar. Böylelikle birisinde yapılan değişiklik ile bağlı olan diğerleri de modifiye olabilmektedir. (https://local.armacell.com/en/bim/)

Hakan Nayır

Armacell Yalıtım A.Ş.

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250