Pompa ve Vana

Yüksek verimli içme suyu pompası Wilo-Stratos PICO-Z, içme ve kullanım suyu sistemlerinin “Legionella” gibi bakterilere karşı korunmasında güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor. Sıcak suyun musluklarda her zaman hazır olmasını sağlayan Stratos PICO-Z, termik dezenfeksiyon özelliği ile zararlı mikroorganizmaların oluşumunu önleyerek kullanıcılara maksimum hijyen ve konfor sunuyor.

Yüksek verimli içme suyu pompası Wilo-Stratos PICO-Z
Yüksek verimli içme suyu pompası Wilo-Stratos PICO-Z
Yüksek verimli içme suyu pompası Wilo-Stratos PICO-Z
Hepimizin bildiği gibi, su olmadan hayatımızı devam ettirmemiz mümkün değil. Bu kadar hayati önemi olan bir maddeyi elbette korumalı ve içeriğini kontrol etmeliyiz. Bu kıymetli maddenin içinde sadece hidrojen ve oksijen yok; birçok farklı türde zararlı, zararsız organizmalar ve mineraller de var. Bu içeriklerden bir tanesi ise çok aşina olmasak da son derece tehlikeli olan; “Legionella” bakterisidir.

İlk olarak 1976 yılında ABD’de Philadelphia’da görülen bu bakteri türü bir çeşit akciğer enfeksiyonuna sebep oluyor. Toplum sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olan bakteri, salgın şeklinde yayılabiliyor.

Geniş içme suyu sistemleri; büyük, uzun, branşmanlı, sıcaklık değişiminin fazla, akışın çok yavaş ya da durağan olduğu su boruları, havalandırma amaçlı su kullanımının olduğu sistemler, uzun süre beklemede kalan ve sirküle edilmeyen depolar; dolayısıyla otellerin, hastanelerin, okulların su temin ve taşıma sistemleri bu bakterinin çoğalması için ideal ortamlardır.

Su sıcaklığı Legionella bakterisinin çoğalması için kritik bir parametredir. 70°C ve üstünde bu bakteri ölür, 40°C banyo suyu sıcaklığı ise Legionella’nın büyümesi için ideal sıcaklıkken, içme suyu sıcaklığında uyku halinde yaşamaya devam eder.

Su sıcaklığı Legionella bakterisinin çoğalması için kritik bir parametredir.
Su sıcaklığı Legionella bakterisinin çoğalması için kritik bir parametredir.
Su sıcaklığı Legionella bakterisinin çoğalması için kritik bir parametredir.
Legionella bakterisinin, bina ve tesislerin su hatlarında ve depolarında oluşumunun önüne geçilebilmesi için hangi önlemler alınmalı


Önlem alınmaz ve düzenli kontroller yapılmazsa özellikle kamusal alanda salgınlara ve ölümlere sebep olabilecek Legionella bakterisinin, bina ve tesislerin su hatlarında ve depolarında oluşumunun önüne geçilebilir. Şu önlemlerin alınması gerekmektedir:

-          Büyük kapasiteli sistemlerde su sıcaklığını 60°C’nin üstüne çıkarmak,

-          Düzenli termik dezenfeksiyon işlemi yapmak,

-          Sistemde hidrolik balans sağlamak,

-          Borulardaki su hızlarını 0,2-0,5 m/sn olacak şekilde ve sistemin gerçek ihtiyacına göre boyutlandırmak,

-          Sirkülasyon pompasının sürekli on/off durumuna geçmesine engel olmak.


Legionella bakterisi
Legionella bakterisi
Legionella bakterisi

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliği ile uyumlu

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ile içme ve kullanım suyunun devamlı izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Kontrol periyodu ve mikrobiyolojik parametreler, ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. İçme ve kullanım sularının, kirlenmesi ve bu kirlenmenin insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturması durumunda, bu mikro organizmaların ayrı ayrı izlenerek gerekli tedbirlerin alınması gerekliliği yönetmelikte bildirilmiştir.

Müşterilerinin ve güncel hayatın farklı ihtiyaçlarına yönelik, yenilikçi ürünler üretme geleneğine sahip olan Wilo’nun, termik dezenfeksiyon işlevli, sıcaklık kontrol işletim modlu Stratos PICO-Z pompası bu alanda güçlü bir üründür.

Hijyenik sıcak su pompası olan Stratos PICO-Z; sıcak suyun her zaman musluklarda hazır olmasını sağlar. Su tasarrufu yapma konusunda yardımcı olur. Suyun sistem için durağan kalmasını engeller. Ayrıca termik dezenfeksiyon özelliği ile zararlı mikroorganizmaların oluşumunu önleyerek kullanıcılara maksimum hijyen ve konfor sunar.

Sıcaklık kontrol modüllü pompa devri, dönüş sıcaklığına bağlı olarak düzenlenir. Geri akış sıcaklığı ayarlı olan pompa, asgari sıcaklığın üstünde kalır. Sıcaklık
Malzeme yıpranması
Malzeme yıpranması
Malzeme yıpranması
regülasyonu, pompanın akışını, ayarlanan değerin altına düşürmesi durumunda pompa, ayarlanmış olan minimum akışı korur.

“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”, su ile temas eden tesisat bileşenlerinin suyun niteliğini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesini öngörür. Bu bağlamda Stratos PICO-Z, paslanmaz çelik gövdesiyle suyu, bakteri ve korozyondan korurken aynı zamanda uzun ömürlü bir performans sağlar.

Elektrik ve yakıt tasarrufu

Kurulumu ve kullanımı son derece kolay olan Stratos PICO-Z, Wilo-Connector ile donatıldığında, elektrik bağlantısı alet kullanmaksızın kolayca devreye alınır. LC ekran üzerinden işletme koşullarının yanı sıra mevcut güç tüketimine, toplam güç tüketimine ve sıcaklık bilgisine ulaşmak mümkündür. Ayrıca entegre tuş kilidi ile istenmeyen ayar değişikliklerinin önüne geçilir. Tek tuşla termik dezenfeksiyon işlevi devreye girer, suyu Legionella’ya karşı korur. Böylelikle her zaman doğrudan sıcak ve güvenilir suya ulaşılmasını sağlar. Elektrik ve yakıt tasarrufu ile işletme giderlerinin minimum seviyeye inmesini sağlayan Stratos PICO-Z, içme ve kullanım suyu uygulamalarının gerekliliklerine göre tasarlanmış yeni ve yüksek verimli bir içme suyu pompasıdır.

Kaynakça:

- Techem

- https://eshltd.wordpress.com/2015/08/19/what-is-legionella/

- LEGIONELLA and the prevention of legionellosis Edited by:  Jamie Bartram, Yves Chartier, John V Lee, Kathy Pond and Susanne Surman-Lee

Mak. Müh. Nihan Bağır Çelik

İş Geliştirme Mühendisi

Bina Teknolojileri

Aqua Therm Tashkent 2019

27 Şubat-01 Mart 2019
Aqua 300 230 EN

teskon + SODEX İzmir 2019

ICSG İstanbul 2019

ICCI 2019

ISK - SODEX Istanbul 2019

INGAS 2019