HVAC

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, özellikle iklimlendirme sistemleri ile ilgili bir takım yanlış bilgilendirme ve uygulamaların önüne geçmek maksadıyla, İklimlendirme Teknik Kurulu uyarılarda bulunuyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), TRFMA (Tesis Yönetim Derneği), UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği) ve hekim dostlarımız Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın katılımıyla oluşturulan İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmalarını mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak üzere iki ana başlıkta toplamaktadır. Ayrıca toplu taşıma araçlarında ve bireysel taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri konularında da incelemeler yapmaktadır.

İKLİMLENDİRME TEKNİK KURULU

ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)
ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği)
ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı)
İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği)
KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)
MMO (Makina Mühendisleri Odası)
MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği)
MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği)
TRFMA (Tesis Yönetim Derneği)
TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği
Uzman Hekimler: Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin

https://www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calismalari

Aşağıdaki başlıklı metinlere yukarıdaki linkten ulaşılabilir.

-AVM'LERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ_Rev01.pdf
-KARAYOLU TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA PANDEMİ ÖNLEMLERİ.pdf
-OFİSLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ.pdf
-OKULLAR ve KREŞLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ.pdf
-OTELLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ_Rev01.pdf
-MEVCUT BİNALARDA İKLİMLENDİRME HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN İŞLETME VE BAKIM YÖNÜNDEN ALINMASI GEREKEN GENEL TEDBİRLER PROSEDÜRÜ
-GAR BİNALARI, OTOBÜS TERMİNALLERİ VE DENİZ ULAŞIM YOLCU SALONLARI PANDEMİ TEDBİRLERİ
-ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ METNİ
-HASTANELERDE İKLİMLENDİRME ve HAVALANDIRMA TESİSATINDA ALINACAK ÖNLEMLER
-HAVAALANLARI TERMİNAL VE İŞLETME BİNALARINDA PANDEMİ TEDBİRLERİ
-Okullar ve Kreşlerde Pandemi Tedbirleri Rev1
-Gıda Tesisleri Et Kombinaları ve Soğuk Odalarda Pandemi Tedbirleri

Aqua Therm Tashkent 2021

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250