HVAC

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yaptı; küresel sorunumuz olan çevre kirliliğinin ülkemizdeki yansımalarının giderek arttığını belirtti.

 

Prof. Dr. Birol Kılkış
Prof. Dr. Birol Kılkış

Prof. Dr. Birol Kılkış
Birol Kılkış: “Günümüzde insan sağlığını ve tüm çevresel dengeleri tehdit eder boyutlara ulaşan küresel ısınma gerçeği bu denli büyürken sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliğinin yanı sıra enerjinin akılcı kullanımı gerekiyor. Bunun, hem ülkemiz ve ekonomimiz için önemli bir etken, hem de iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede etkin bir yöntem olduğunun herkesçe bilinmesi lazım” dedi.  

TTMD Başkanı Kılkış açıklamasında şunlara dikkat çekti: “Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyele sahiptir, ancak bu kaynakların çok akılcı bir harmanlaması gerekir. Türkiye’de neredeyse tamamı ithal edilen doğal gazın % 67’ sinin elektrik üretiminde verimsiz, atık ısısından faydalanılmadan gökyüzüne atılan çağdışı bir teknolojiyle üretim yapmaktadır. Artık enerjinin sadece verimli değil, doğru enerjinin doğru yerde, doğru zamanda, doğru kalitede ve doğru miktarda kullanma bilinci yerleşmeli ve ulusal boyutta çok uzun soluklu enerji politikalarının geliştirilme ve uygulamaya başlanma zamanı gelmiştir” diye konuştu.

Kılkış,  “TTMD, enerji verimliliği yansıra enerji akılcılığı ve sürdürülebilir kentler konularındaki gelişmeleri izleyerek ülkemizdeki çalışmalara katkı koymakta ve öncülük yapmaktadır” sözleriyle TTMD’nin bu çalışmalar içinde aldığı konumun altını çizdi.

VI. İnşaat ve Konut Konferansı

ICSG İstanbul 2018