İş Güvenliği

Kaya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaya, “İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının meclisten geçmesiyle birlikte yaşanan kaza ve kayıplar asgari düzeye inecek hatta eğitim ve denetim sürecinin zorunlu hale gelmesiyle iş kazaları yüzde 98 oranında önlenebilecek” diye konuştu.

Kemal Kaya

Kemal Kaya
“İş kazalarının yüzde 10’u İnşaat sektöründe gerçekleşiyor”

Kaya Grubu’nun faaliyet alanı olan ‘yüksekte iş güvenliği’ ekseninde iş kazalarının iş kollarına göre dağılımını ve kazaların gerçekleşme sebeplerini değerlendiren Kemal Kaya, “2012 yılında maden ve ağır sanayi, inşaat sektörünü takip etti. Toplamda 44 bin 780 iş kazasının gerçekleştiği 2012 yılında yalnızca inşaat sektöründe 4 bin 511 iş kazası gerçekleşti. Bu da oransal açıdan bakıldığında iş kazalarının yüzde 10’unun inşaat sektöründe gerçekleştiğini gösteriyor. İş kazası sebeplerine baktığımızda ise yüksekten düşme sebepli iş kazalarının açık ara en yüksek orana sahip olduğunu görüyoruz.” dedi.  
Kemal Kaya, “Yasadaki son iyileştirme çalışmaları  kapsamında; çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışana yeterlilik belgesi gerekliliği, meslek okullarında zorunlu iş sağlığı ve güvenliği derslerinin verilmesi, yapı denetim firmalarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk üstlenmesi, yılda bir kez yapılan acil durum tatbikatlarının bundan böyle 6 ayda bir yapılması gibi bir çok uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor. Yasalaşma süreci tamamlandığında, alınan tüm tedbir ve kurallar uygulandığında iş güvenliği alanında ülke olarak önemli yollar kat etmiş olacağımıza, iş kazalarını ve buna bağlı gerçekleşen can kaybını da asgari düzeye indireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Yasalaşma süreci ile birlikte iş kazalarında can kaybı sayısı azaldı”

İş kazalarının yüzde 50’sinin kolaylıkla önlenebilir kazalar olduğunu, yüzde 48’inin ise sistemli bir çalışma ile önlenebileceğini vurgulayan Kemal Kaya, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan iş sağlığı ve güvenliği verilerine bakıldığında 2009-2012 yılları arasında iş yeri, çalışan ve iş kazaları sayısında düzenli artışlar gözlemlenmesine rağmen 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği tasarısının yasalaşmasıyla birlikte iş kazalarındaki artışa rağmen can kaybı sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliğinin yasalaşması, vatandaşa yasalarla tanınan yaşam hakkının bir gereğidir. Bu konuda her ne kadar geç kalınmış olsa da yasalaşma süreci ve yasanın kapsamının genişletilmesi çok doğru bir girişim.” diye konuştu.

ICSG İstanbul 2018

ISAF İstanbul 2018