İş Güvenliği

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yayınlayarak "iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri artırılmalı ve kamusal denetim ivedilikle benimsenmelidir" dedi.

Açıklamasında "6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun yürürlükte olduğu 2013 ve 2014 yıllarında iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümler azalmadı" diyen TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İstanbul Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen Stadı arsasında devam eden inşaatta işçileri taşıyan asansör kazasında, yaşamını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının acısını paylaşıyoruz." dedi.
Kentsel rant süreçleri ile iş kazaları/cinayetleri bağıntılı olarak artığını, aşırı yoğun çalışmanın işçileri ve iş ekipmanlarını yorduğunu, periyodik kontrollerin azaltıldığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kazaları seyrettiğini, çalışma yaşamıyla ilgili neoliberal düzenlemelerin emeğin ve mühendisliğin aleyhine olduğunun altını çizen TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, yapılması gerekenleri aşağıdaki maddeler ile özetliyor:

Yapılması gerekenler:

·    Yanlış politikalardan vazgeçilmeli, politika-mevzuat-uygulamalar, konunun tarafı olan sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB ile birlikte kamusal bir çerçevede belirlenmeli ve uygulamaların denetiminde bu kuruluşlara da görev verilmelidir.
·    Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’ndeki temsiliyet “kamu” ağırlıklı olmaktan çıkartılmalı, sendika, demokratik kitle örgütü, meslek örgütü ağırlıklı hale getirilmeli, Konseyin aldığı kararların uygulanması zorunlu hale getirilmelidir.
·    İş Ekipmanlarının periyodik kontrolleri artırılmalı ve kamusal denetim ivedilikle benimsenmelidir.
·    İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması yalnızca iş güvenliği uzmanlarının çalışmaları ile sağlanamaz, konunun bilimsel açıdan bütün taraflarının ekip çalışması ile mümkün olur. Bunun yanında iş güvenliği uzmanlarına ilişkin son 10 yılda en az 10 kez değişikliğe uğrayan mevzuat yap-boz alanı olmaktan çıkarılmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kararlar, uygulama ve denetim mekanizması, yukarıda saydığımız kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulacak kurul tarafından kamusal denetim olarak yerine getirilmelidir.
·    İşyerlerinde oluşturulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında temsiliyet işçi ağırlıklı hale getirilmelidir.
·    İşyeri denetimleri daha sık yapılmalı, denetimlerde maden, inşaat, metal sektörlerine ağırlık verilmelidir.
·    Eksikleri bulunan işyerlerine verilmesi gereken cezalar derhal uygulanmalı, kesinlikle ertelenmemelidir.
·    Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
·    İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki işçi eğitimleri formalite olmaktan çıkarılmalıdır.
·    “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereğince, yapı işleri şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanı olması zorunludur, ancak bu hüküm altı yıl sonra 2020 yılında yürürlüğe girecektir. Bu hüküm değiştirilerek şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanı olması zorunluluğu derhal yürürlüğe konulmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

ICSG İstanbul 2018

ISAF İstanbul 2018