Elektronik Güvenlik

Bosch Güvenlik Sistemleri, Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'nin (KNPC) tüm rafinerilerine IP tabanlı ve ağa bağlı genel seslendirme ve acil anons sistemleri çözümü sundu. KNPC temel olarak Kuveyt'te petrol ürünleri rafinasyonu ve gaz sıvılaştırma sektöründen sorumlu olup, ülke çapında üç rafineri işletiyor: Mina Abdullah Rafinerisi, Mina Al Ahmadi Rafinerisi ve Shuaiba Rafinerisi.


Rafineri tesislerinde, çalışan güvenliğini iyileştirmek ve operasyonları düzene koymak amacıyla, KNPC her üç rafineri için üstün anlaşılabilirliği olan modern bir acil anons sistemi ve merkezi bir yönetim platformu uygulamaya karar verdi.

Bosch’un yerel iş ortağı Knetco, gerekli çözümü Bosch'un dijital PRAESIDEO genel seslendirme ve acil anons sistemine dayanarak tasarladı ve uygulamaya koydu. Bu rafinerilerden her birine, bir sistem kurulmuş olup, toplamda 4500 korna ve tavan hoparlörü, 212 amplifikatör ve 7 ağ denetleyicisi kullanılıyor. Her biri bağımsız olarak adreslenebilir sekiz bölgeye bölünmüş sistemler ofis binalarını, kontrol binalarını ve atölyeleri kaplıyor.

Acil durum mesajlarının merkezden kontrolünü, izlenmesini ve yayınlanmasını sağlamak için, her bir rafinerideki tüm PRAESIDEO sistemleri genel merkez binasında bulunan operatör acil durum kontrol merkezine bağlandı. Sistemlerin mevcut ağ altyapısı kullanılarak birbirine bağlanması, masraflı kablolama işlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Açık standartlara dayanan tüm çözüm aynı zamanda kolaylıkla mevcut siren sistemine de entegre edildi.

 

ICSG İstanbul 2018

ISAF İstanbul 2018