Petrol

PETDER tarafından Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 2004 yılından günümüze yürütülen “atık motor yağı toplama” çalışmaları kapsamında son 9 yılda toplam 81 ildeki, 13 bin 732 farklı atık motor yağı üreticisinden 111 bin 364 sefer yapılarak 142 bin 342 ton atık motor yağı toplanarak lisanslı işletmelerde hammadde, enerji olarak geri kazanılmış veya bertaraf ettirilmiştir.


2013 yılında PETDER tarafından atık motor yağı üreticilerine 14 bin 584 sefer yapılarak toplanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim edilen ve ihraç kayıtlı olarak teslimatı yapılan atık motor yağı miktarı ise 18 bin 715 ton olarak gerçekleşmiştir. Lisanslı işletmelere 2013 yılı içinde toplam 1.969 tanker dolusu atık motor yağı teslimatı yapılmıştır.
Organizasyona katılım sağlayan şirket sayısı 2013 yılı sonu itibarı ile 76 olup bu şirketler tarafından, 2013 yılında yapılan beyanlara göre 2012 yılında piyasaya sunulan motor yağı miktarı 178.017 tondur. Son 9 yılda Atık Yağların Yönetimi Projesi için PETDER tarafından 29 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

PETDER Atık Yağların Yönetimi Projesi ile sağlanan çevresel faydalar:
„„PETDER tarafından 2013 yılında toplanan 18 bin 715 ton atık motor yağı 18,715 milyar metreküp suyu kirletecek büyüklüktedir.
„„PETDER tarafından 2013 yılında toplanan 18 bin 715 ton atık motor yağı 88 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen miktarda suyu kirletir.
„„PETDER tarafından 2013 yılında toplanan 18 bin 715 ton atık motor yağı ülkemizin tüketilebilir tüm yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin %16’sını kirletebilir büyüklüktedir.
„„PETDER tarafından 2013 yılında toplanan 18 bin 715 ton atık motor yağından 32,3 bin kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretilebilir.

Detaylı bilgi için:www.petder.org.tr

ICSG İstanbul 2018

ISAF İstanbul 2018