Yalıtım

Kurulduğu 1846 tarihinden bu güne  optik ve optoelektronik sektöründe Almanya’nın uluslararası grubu olan Carl Zeiss GmbH; Oberkochen'deki Şirket Merkezi'nin üretim tesislerinin yenileme çalışmalarında, Armacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği özel formülasyonlu, kapalı hücre yapısındaki elastomerik kauçuk köpüğünden mamul Armaflex Protect ürünlerini tercih etti.


Armaflex Protect, pasif yangın durdurucu elastomerik kauçuk çözümüdür.
Armaflex Protect, pasif yangın durdurucu elastomerik kauçuk çözümüdür.
Armaflex Protect, pasif yangın durdurucu elastomerik kauçuk çözümüdür.
Armaflex Protect, pasif yangın durdurucu elastomerik kauçuk çözümüdür. Armacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği özel formülasyonlu ve kapalı hücre yapısındaki elastomerik kauçuk köpüğünden mamul Armaflex Protect ürünü, güçlü su buhar difüzyon direnci (entegre su buhar bariyeri) ve iyi bir ısı yalıtım özelliğinin yanına eklediği alev ve ısı ile genleşebilme davranışı (intümesan)
Armacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği özel formülasyonlu ve kapalı hücre yapısındaki elastomerik kauçuk köpüğünden mamul Armaflex Protect
rmacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği özel formülasyonlu ve kapalı hücre yapısındaki elastomerik kauçuk köpüğünden mamul Armaflex Protect
rmacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği özel formülasyonlu ve kapalı hücre yapısındaki elastomerik kauçuk köpüğünden mamul Armaflex Protect
sayesinde dünyada tektir. Güçlü fiziki özellikleri ile ısı ve yangın yalıtımının yanına etkin bir yoğuşma kontrolünü de eklemekte ve bilhassa geçiş noktaları ve penetrasyonlarda mekanik tesisatlar için tam bir koruma sağlamaktadır.
Avrupa Teknik onayına sahip Armaflex Protect; çelik, bakır ve plastik borulardan mamul hatlarda, rijit duvar, hafif duvar ve döşeme geçişlerinde 120 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlayarak güvenli penetrasyon detayları oluşturur.
Kolaylıkla uygulanabilen Armaflex Protect sıkışık geçişlerde de yerden tasarruf sağlayarak uygulama rahatlığı yaratmaktadır. Armacell yapıştırıcıları ile Armaflex elastomerik ürünlerine soğuk kaynak özelliği ile kuvvetle yapışma sağlayarak hatlarda tam ve bütünleşik bir yalıtım sağlamaktadır.

Armacell, Armaflex Protect yangın durumunda ısı ile genleşebiliyor
Armacell’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği özel formülasyonlu ve kapalı hücre yapısındaki elastomerik kauçuk köpüğünden mamül Armaflex Protect ürünü, entegre su buhar bariyeri görevi gören güçlü su buhar difüzyon direnci ve iyi bir ısı yalıtım özelliğinin yanına eklediği yangın durumunda ısı ile genleşebilme davranışı (intümesan özellikli yapı) sayesinde dünyada tektir. Bir başka deyişle kendini ispatlamış Armacell Elastomerik kauçuk köpüğü içerisine intümesan özellikte katkıların eklenmesi ile ortaya çıkarılan çok özel bir üründür.
Bu noktada intümesan tarifi yapmak doğru olacaktır. ETAG (Avrupa Teknik Onay İlkeleri) 026: Yangın Durdurucu ve Yangın Yalıtım Malzemeleri uyarınca intümesan malzemeler (1.4.2.5) tarifi; ‘yangın durumundaki sıcaklıklara maruz kaldığında köpük ya da kömürsü tabakası oluşturarak genleşen malzeme’ olarak yapılmıştır. Zira yangın durumunda yükselen sıcaklık ile malzeme içerisinde tetiklenen kimyasal reaksiyonlar sonucu genleşmeyle oluşan hafif kömürsü tabaka çok iyi bir yalıtım sağlar ve böylece korunan tabakanın/malzemenin de yangından (sıcaklık) etkilenmesini engeller.

Bahsettiğimiz fiziksel özellikleri rakamlarla görmek önemlidir. Armaflex Protect’in Su Buhar Difüzyon Katsayısı (μ) değeri yapılan testler sonucunda 7000 olarak değerlenmiştir (EN 12086 ve EN 13469).  Isı iletim katsayısı (λ, 0 °C) 0,056 W/mK’dir (EN 12667, EN ISO 8497).  Güçlü fiziki özellikleri ile ısı ve yangın yalıtımının yanına etkin bir yoğuşma kontrolünü de eklemekte ve bilhassa geçiş noktaları ve penetrasyonlarda mekanik tesisatlar için tam bir koruma sağlamaktadır.
Armaflex Protect; çelik, bakır ve plastik borulardan mamül hatlarda, rijit duvar, hafif duvar ve döşeme geçişlerinde TS EN 13501-2: Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma standardı kapsamında sınıflandırmaya sokulmuştur. Çıkan sonuçlar neticesinde Armaflex Protect’in sınıflandırma uyarınca yangın durumunda 120 dakikaya varan zaman zarflarında bütünlük ve ısı yalıtım özelliklerini koruyabildiği tespit edilmiştir.
Avrupa’da farklı test yöntemlerinin bir araya getirilmesi ile harmonize EN standartları oluşturulmuştur. Bu harmonize standartlar testlerin nasıl yapılacağını ve test düzeneklerini tanımlarken, performans analizlerinin alınabilmesi amacıyla yangın durdurucu ürünler için ETAG’lar ( Avrupa Teknik Onay İlkeleri ) yazılmış ve pasif yangın durdurucu ürünler için ETA onay belgeleri alınabilir hale gelmiştir. Armaflex Protect ETAG 026:Yangın Durdurucu ve Yangın Yalıtım Malzemeleri kapsamında Avrupa Teknik Onayına sahip bir üründür (ETA-11/0454). Böylece tüm Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanım görmektedir. Bununla birlikte Armaflex Protect, FM (Factory Mutual) onaylı Flamro Multi-Seal bütün geçiş detayı içerisinde önemli bir bileşendir.
Uygulama bakımından da kullanıcı dostu bir ürün olan Armaflex Protect, kolaylıkla uygulanabilir ve yer bakımından sı  kışık geçişlerde alandan tasarruf sağlayarak uygulama rahatlığı yaratır, asgari uygulama mesafesi gereğini ortadan kaldırarak, ‘0’ mesafe ile uygulama olanağı sağlar. Armacell yapıştırıcıları (Armaflex Adhesiv 520) ile Armaflex elastomerik ürünlerine soğuk kaynak özelliği ile kuvvetle yapışma sağlayarak hatlarda tam ve bütünleşik bir yalıtım sağlar.
Armaflex Protect, intümesan harç Armaprotect 1000 ve İntümesan özellikte Yangın Kelepçesi Armaprotect PP ile tüm sistem çözümleri sağlamaktadır. Makale: Hakan Nayır

Armaflex Protect sıkışık geçişlerde de yerden tasarruf sağlayarak uygulama rahatlığı yaratmaktadır.
Armaflex Protect sıkışık geçişlerde de yerden tasarruf sağlayarak uygulama rahatlığı yaratmaktadır.
Armaflex Protect sıkışık geçişlerde de yerden tasarruf sağlayarak uygulama rahatlığı yaratmaktadır.

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250