Pompa ve Vana

Santrifüj Pompaların Türbin Karakteristiklerinin Öngörülmesinde Kullanılan Yöntemler / Standart Pompa / Makale

Özet: Türbin olarak çalışan pompalar, izole bölgelerde bulunan küçük güçlerdeki hidroelektrik santrallerinde ve içme suyu isale hatlarında elektrik üretilmesi amacıyla tercih edilmektedir. Bunun başlıca nedenleri; ilk yatırım maliyetlerinin düşük olması, işletme ve bakım kolaylıkları ve kısa teslim süreleridir. Pompa-Türbin (PT)  performansının öngörülmesinde kullanılan ampirik yöntemlerin güvenilirliği, PT seçiminde karşılaşılan en büyük problemlerden biridir. Bu çalışmada PT performansının ampirik yöntemlere alternatif olarak, üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) simülasyonları ile de öngörülebileceği gösterilmiştir. Bu amaçla birer adet uçtan emişli norm pompa, çift emişli pompa ve kademeli pompa seçilerek, türbin modundaki performansları deneysel olarak ölçülmüştür. Sayısal sonuçların deneysel ölçümlerle olan uyumu, PT seçimi konusunda HAD çözümlerinin başarıyla kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, sayısal çözümlerin yapılamadığı durumlarda, literatürden derlenen ampirik bağıntıların PT performansının öngörülmesindeki başarıları deneylerle karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Makale için:

https://www.standartpompa.com/tr/egitim/liste-makaleler/Bildiri-ve-Makaleler/54/0/0

 

Eren GÜVEN
Makine Müh. & Elektronik ve Haberleşme Müh.
Standart Pompa ve Makina San. Tic. A.Ş.
İstanbul, Türkiye, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ICSG İstanbul 2021

Aqua Therm Tashkent 2021

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250