HVAC

Daikin Group 1 Nisan 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasını kapsayan sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Daikin'in sürdürülebilir şekilde büyümesinin sağlanmasının arkasında yatan temel felsefeyi ve gelecek planlarını içeren raporda 2050 yılında net sıfır emisyon hedefine de vurgu yapıldı. Raporda sürdürdüğü işlerle küresel ortam arasındaki ilişkilerin yanı sıra mevcut sosyal senaryoları da dikkate alan Daikin’in uzun vadeli bir plan çerçevesinde en büyük hedefinin çözüm ve ürünleriyle karbondioksit emisyonunu net sıfıra indirme hedefinin altı çiziliyor.

 

Daikin de sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra düşürme hedefiyle Çevre Vizyonu 2050’yi hayata geçirmişti.
Daikin de sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra düşürme hedefiyle Çevre Vizyonu 2050’yi hayata geçirmişti.
Daikin de sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra düşürme hedefiyle Çevre Vizyonu 2050’yi hayata geçirmişti.
İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Daikin, çevreci buluşlarıyla ve yaklaşımıyla da sektörün çıtasını yukarı taşımaya devam ediyor. 150 ülkede aktif olan Daikin, halen 291 iştirak ve toplam 76 bin 484 çalışanıyla küresel bazda dev bir yapıyı temsil ediyor. İnovatif çalışmalarıyla her fırsatta çevreci bir duruş sergileyen Daikin’in Eylül 2019 tarihinde yayınladığı 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, mevcut durumu, tahminleri, beklentileri ve planları içeriyor. 1 Nisan 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasını kapsayan raporda Daikin çözümlerine de yer veriliyor.

Şirketin misyonu gereği, inovasyon ve teknolojileri kullanarak soluduğumuz hava ve yaşadığımız hayatın kalitesini yükseltme çabası içinde olduğunu dile getiren raporda, dünya genelinde yerel operasyonları geliştirmek, üretim ve bakım da dahil olmak üzere klima endüstrisini desteklemek amacıyla kendi insan kaynaklarını oluşturma konularında öncülük etme çalışmaları da yer alıyor. Küresel ölçekte Daikin'de aktif görev alabilecek insan kaynakları havuzu geliştirmek üzere her ülkede eğitimler düzenlemeyi önemli görevlerinden biri olarak gören Daikin, bu çalışmalarla her bir bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı ve grup olarak sürdürülebilirliği geliştirmeyi hedefliyor.

Daikin
Daikin
Daikin
Daikin’in iklimlendirme ve florokimya ticaretinde dünyanın farklı ülkelerinin ve bölgelerinin farklı kültürleri ve değerleri tarafından ihtiyaç duyulan hususlara yanıt vermeye özen gösteren bir marka olduğunun altı çizilen raporda ortamları ve insanları daha sağlıklı ve daha konforlu hale getirecek üretimler içinde bulunduğu belirtiliyor.

2015 yılında imzalanan ve bu yüzyılın ikinci yarısı için sera gazı emisyonlarının net sıfıra düşürülmesi ve küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelere kıyasla 2 ⁰C'den daha az ile sınırlama hedeflerini içeren Paris Anlaşması’na paralel olarak Daikin de sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra düşürme hedefiyle Çevre Vizyonu 2050’yi hayata geçirmişti. Raporda bu vizyonun Fusion 20 Stratejik Yönetim Planı’nın son 3 yılına yansıtılmasının yanı sıra 2030 yılı için konulan hedeflerle orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmeye devam edileceğine dikkat çekiliyor.

Aqua Therm Tashkent 2020

SODEX Ankara 2020

30 Eylül - 3 Ekim 2020
isk sodex 2019 300x250