HVAC

ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Sn. Rebii Dağoğlu'nun verdiği bilgileri paylaşıyoruz.

1967 yılında faaliyetlerine başlayan ALDAĞ A.Ş., iklimlendirme sektöründe pek çok ilkin altına imza atmıştır. Yarım asrı aşkın tecrübesini günümüz dünyasının gerektirdiği dinamizmle birleştiren ALDAĞ, geçmişine yakışan bir gelecek perspektifi oluşturmuştur.

 

Sektörde yeniliklerin öncüsü

Türkiye’nin iklimlendirme sektöründeki ilk imalat yatırımı olan ALDAĞ A.Ş. faaliyetlerine su soğutmalı grupların üretimi ile başlamış, daha sonra ülkemizin ilk ısı geri kazanım cihazı, ilk havuz nem alma santralı, ilk paket tipi hijyenik santralı, ilk modüler tip soğutma gruplarının imalatlarını gerçekleştirmiştir.

Sektörde 50 yılı aşan tecrübe

50.yılına vardığında ALDAĞ, yönetim yaklaşımını, çağın ve pazarın gereklerine göre yenileyerek sahip olduğu büyük potansiyeli dinamiğe dönüştürmek için çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar neticesinde son 2.5 yılda %330 büyüme kaydetti. İstihdam, iki katına, toplam üretim alanı dört katına çıktı.

Sürdürülebilir başarı

ALDAĞ A.Ş.’nin başarısı, geleneksellik ile yenilikçiliği ideal biçimde harmanlayarak güçlü ve köklü bir kurum kültürü yaratabilmiş olmasındadır. Bize göre kalite kavramı, bir ürüne atfedilmenin çok ötesinde yaşam felsefesidir, yani bütünleşik bir kavramdır. İnsan kaynaklarında, üretim kanallarında, kurduğumuz ilişkilerde ve yaklaşımlarımızda aynı derecede önemle gözetilmesi gerekir. Bu bakış açısı sadece başarıyı getirmekle kalmıyor, başarıyı sürdürülebilir kılıyor.

İnovasyona dayalı büyüme

İnnovasyona dayalı sürdürebilir büyüme anlayışı temelinde bir yönetim felsefesi oluşturan ALDAĞ , gelecek yarım asrın pazar dinamiklerini belirleyecek unsurların enerji verimliliği, çevrecilik ve dijitalleşme olduğu inancıyla tüm ar ge ve üretim politikalarını bu bakış açısı üzerinden dizayn etmektedir.

Manisa Akhisar Fabrikası LEED Yeşil Bina Sertifikası adayı

ALDAĞ A.Ş. son dönemde faaliyete geçirdiği Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde 32.000 m² üretim alanına sahip toplamda 38.000 m² den oluşan fabrikası Türkiye’nin Merkezi İklimlendirme Sistemlerindeki en büyük imalat tesisi olma özelliğini taşımaktadır. LEED Yeşil Bina Sertifikası adayı modern güneş kolektörleri ile sıcak su, fotovoltaik panellerle elektrik üretiliyor. Atık su ve yağmur suları depolanıyor, filtre edilerek yeniden kullanılıyor. Enerji verimli sistemler ve armatürlerle donatılan tesisin inşasında da kullanılan tüm malzemelerin geri dönüştürülebilir, yeniden değerlendirilebilir olmasına özen gösterildi. Bunun dışında düzenli olarak Ar-Ge ve insan kaynaklarımıza yaptığımız yatırımlarımız devam ediyor.

Rotamızı belirleyecek dinamikler

Türkiye İklimlendirme Endüstrisi, 1980’li yıllardan başlamak üzere oldukça başarılı bir gelişme çizgisi üzerinde seyrederek bugün Avrupa’nın üretim üssü haline geldi. Hız kesmeden gelişimini sürdürebilmesi için, yerli üretimin desteklenmesine ve küresel sektörel trendlere yüksek seviyede uyum gösterebilmesine ihtiyacı var. Enerji verimliliği ve tasarrufu, çevresel duyarlılıklar, IoT ve dijitalleşme, iç ortam hava kalitesi gibi sağlık alanındaki duyarlılıklar; dünya gündemini oluşturuyor. Rotamızı belirleyen dinamikler, işte bu gündem olmalıdır.

Aldağ için pazar tüm dünya

Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, elbette sektörümüze de yansıdı. Daralan iç pazar, rekabet koşullarını sertleştirdi, kırılganlıkları artırdı. Bu süreçte dış pazarlarda başarı gösterenler ve kriz dönemi finans yönetiminde akılcı adımlar atabilenler, görebilecekleri zararı minimize edebildiler. Uzun vadede Ar-Ge yatırımlarına ara vermeden inovatif, yüksek teknolojili ürün geliştirebilenler, büyüme trendini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde ve tüm dünyada ciddi bir bütçe kalemi olan enerji maliyetleri ile küresel ısınma tehdidi, üretim ve Ar-Ge vizyonumuzun odağına enerji verimliliğini koymak zorundadır. Aldağ A.Ş. için pazar, tüm dünyadır. Dolayısıyla küresel normlara uygun, katma değerli üretim bizim için kaçınılmazdır.

BIM Kütüphanesi

Benzer biçimde pazarın bir talebi de “bütünleşik tasarım”dır. Aldağ A.Ş., İSKİD URGE BIM projesi kapsamında kurulacak BIM Kütüphanesi’nde yer almak üzere, 272 adet “akıllı eleman”a sahip kendi BIM Kütüphanesi’ni hazırladı ve hizmete sundu. Proje kapsamında BIM Danışmalık Sürecini Tamamlayan şimdilik tek firma ALDAĞ A.Ş.’dir. ALDAĞ A.Ş. aynı zamanda İSKİD BIM Kütüphanesinde kendi ürün gamında yer alan ilk ve tek yerli, milli sermayeli firmadır.

 

 

Zero Build 2020

Aqua Therm Tashkent 2020

SODEX Ankara 2020

30 Eylül - 3 Ekim 2020
isk sodex 2019 300x250