HVAC

İlki 1993 yılında düzenlenen, 26 yıllık bir birikim ve geleneği olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenmiştir.

 

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlendi
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlendi
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" ana temasıyla, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir`de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlendi
Kongre ile birlikte TESKON+SODEX Fuarı da Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde bulunan 9 salon ve fuar alanında yer almıştır. Kongre, 39 kurum, kuruluş ve üniversite tarafından desteklenmiştir. Kongre boyunca toplam 62 oturumda 189 bildiri sunulmuştur.

Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 panel, 1 forum, 2 özel oturum, 3 sabah toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarı’na toplam 1788 m² net stant alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten 96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 1.152`si kayıtlı delege olmak üzere, 3.600`ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6.711`i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.

Yapı üretim ve denetim süreçlerini yönelik mevzuat yeniden düzenlenmelidir
Meslek odalarımızın ve sektör derneklerinin tüm karşı görüşlerine karşın, hükümetin mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte, mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze zarar vermektedir. Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele alınmalı, meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir.

Meslek içi eğitimde işbirlikleri artırılmalıdır
Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler de bu süreçlere katkı koymalı ve bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin sayısı ve kapsamları planlı eşgüdüm içinde işbirlikleri ile arttırılmalıdır. Mevcut mekanik tesisat mühendis yetkilendirme eğitiminden ayrı olarak mekanik tesisat tasarım uygulama eğitimleri de yapılmalıdır.
Kongre sonucunda kamuoyuna duyurulmasına karar verilen tüm konular, ekte sunulan sonuç bildirisi tam metninde yer almaktadır.

ISK - SODEX Istanbul 2019

INGAS 2019