HVAC

Genka Klima Genel Müdürü Nazlı Kadayıfçıoğlu'nun kaleme aldığı yazıyı paylaşiyoruz;

İklimlendirme sektörünün gelişmesi ile birlikte tüm inşaat, yapı ve mimari alanının yeniden yapılandığını görüyoruz. İlk havalandırma sistemlerinin basit elektrik sistemleri ile çalıştığını, bir açma kapama tuşu ile tüm sistemin yönetildiğini görüyüruz. Teknoloji geliştikçe, üretilen sistemler de kendisini geliştirdi. Çok daha detaylı sistemler ile yüz binlerce metrekarelik alanları tek merkezden yönetmek mümkün hale geldi. Isıtma ve soğutma ihtiyacından yola çıkılarak ortaya çıkan iklimlendirme pazarı, önceleri lüks olarak görülürken bugün otel, hastane, kamusal alanlar, iş yeri ve evleri kapsayan tüm mekanlar için ihtiyaç durumuna geldi.

Genka Klima Genel Müdürü Nazlı Kadayıfçıoğlu
Genka Klima Genel Müdürü Nazlı Kadayıfçıoğlu
Genka Klima Genel Müdürü Nazlı Kadayıfçıoğlu
Şu an iklimlendirme sektörü dünyada 120 milyar dolarlık bir pazara ulaşmıştır. 2023'te bu pazarın 250 milyar dolara çıkacağı ön görülmektedir. Dünyadaki pazardan ülkemiz 5 milyar dolarlık bir pay almaktadır. TOBB verilerine bakınca, Türkiye’deki her 100 firmadan 1,9’u iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteriyor. Pazardaki oyuncuların sayısına göre aldığımız pay yeterli değil. Bu pazardaki firmaların güçlenmesi ve ihracata yönelmesi ile cari acığa uzun vadede katkı yapacağına inanıyorum. Rakamlara bakınca sektördeki ithalatın, ihracattan fazla olduğu görülüyor, fakat ihracatın her yıl yüzde 15 büyüyeceği öngörülüyor. Bu umut verici bir tablo ve bu tabloya ek olarak, ülkemize yapılacak en büyük katkı, dev bir çığ gibi büyüyen Endüstri 4.0 trenine binmemizdir.

Büyük bir dönüşüm sürecine giren dünyamızda, konforlu yaşam şartlarının sağlanabilmesi için iklimlendirme sektörüne duyulan önem ve ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyaçlar tamamen Endüstri 4.0 tabanlı ürünler. Daha akıllı, daha küçük, kendi kendini geliştirebilen yapay zeka temelli ürünler.

Biz de GENKA KLİMA olarak konvansiyonel ürünlerimizi nasıl bu sistematiğe göre geliştirebilirizin ar-ge çalışmalarını yapmaktayız. Şirketler grubumuzda var olan SORBUS IT firmamız ile bu akıllı teknoloji ürünleri üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Endüstri 4.0’ın bize sağladığı nesnelerin interneti, akıllı nesneler teknolojisi ile ürettiğimiz ürünleri adım adım anlık durumlarını uzaktan sürekli olarak görüntülebiliyoruz ve takip edebiliyoruz. Akıllı bina entegrasyonlarımız ile enerji tasarrufunu, yeşil bina modellerine göre üretimi ve mobil uygulamalar ile yerden ve zamandan bağımsız sistemlerin yönetimi benimsiyoruz ve bu alana yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Kısıtlı kaynaklara artan talepler ile enerji tasarrufunu, atık kontrollerini, modüler sistem yapılarını esas alıyoruz.

Sektörde güçlü olmak, var olan ihracat rakamlarımızı artırmak, uluslararası iş ortaklarımız ile yürüttüğümüz projelerimizin sayısını artırmak, bayi ağımızı kuvvetlendirmek ve bir dünya markası haline gelmek için teknoloji trenine binmeliyiz. Herkesin yaptığını yapmak ve dünyadaki uygulanan sistemi alıp ülkemize satmak bu işin en kolayıdır. GENKA olarak, Ar-Ge yatırımlarımız, kuvvetli şirketler grubumuz, uluslararası iş ortaklarımız ile hem yerelde hem uluslararası pazarda hep yenilikçi ve öncü bir firma olmak istiyoruz ve kuruluşumuzdan beri yaptıklarımız ile başaracağımızın sinyallerini alıyoruz.

Öğrenmenin ve üretmenin sonu yok. İnsan evladı hiçbir zaman ben oldum, ben tamamım dememeli. Her zaman kendimizi geliştirmeli, ortak fikre ve tecrübeye önem vermeli ve yeniliklere açık olmalıyız. GENKA olarak kurumsal kültürümüzde bunu benimsedik. Yönetim kadromuz genç, dinamik ve eğitimli. Dünyayı iyi okuyan, hızlı reaksiyon alan bir kadro kurduk. Bu esneklik kısa sürede çok hızlı yol almamızı sağladı. Umuyorumki GENKA olarak ülkemize katkı sağlayacak bir çok yeniliğe imza atacağız.

Aqua Therm Tashkent 2020

SODEX Ankara 2020

30 Eylül - 3 Ekim 2020
isk sodex 2019 300x250