Yangın

Yangın ve can güvenliği alanında uzman firma Honeywell, ilk hepsi bir arada güvenlik bulut platformu olan Çevrimiçi Yangın ve Can Güvenliği Hizmetleri’ni (CLSS) piyasaya sundu.

Honeywell Forge platformu üzerine inşa edilen Honeywell’in CLSS çözümü
Honeywell Forge platformu üzerine inşa edilen Honeywell’in CLSS çözümü - Honeywell Forge platformu üzerine inşa edilen Honeywell’in CLSS çözümü
Honeywell Forge platformu üzerine inşa edilen Honeywell’in CLSS çözümü - Honeywell Forge platformu üzerine inşa edilen Honeywell’in CLSS çözümü
Honeywell Forge platformu üzerine inşa edilen Honeywell’in CLSS çözümü, yangın teknisyenlerine kesintileri en aza indirme, yönetmelik ve standartlara uyumu kanıtlama ve yangın ve can güvenliği sistemlerinin tasarımı, kurulumu, hizmete alınması, test edilmesi, bakımı ve raporlaması için ihtiyaç duyulan süreleri azaltma imkanı sunuyor.

Honeywell Küresel Yangın Yazılımları ve Hizmetleri Genel Müdürü Sameer Agrawal “Günümüzün küresel dünyasında yangın ve can güvenliği endüstrisinin, tesis müdürlerine ve sistem entegretörlerine sistemlerini her zaman her yerden izleme ve sorunları teşhis etme imkanı tanıyan çözümler üreterek yenilik yapması gerekiyor,” diyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Birçok tesis daha sağlıklı çalışma ortamları yaratmaya ve hatta sosyal mesafe kurallarına uymak için bir alanda bulunan kişilerin sayısını sınırlamaya çalışıyor. CLSS sayesinde, sistem entegretörlerinin müşterilerine en yüksek güvenlik ve hizmet seviyesini sunmalarına ve tesise dahi gitmeden sistemdeki sorun hakkında bilgi almalarını sağlayarak daha etkin çalışmalarına yardım ediyoruz”.

Yangın güvenliği değer zinciri genelinde kuruluşlar çok sayıda zorlukla karşılaşmaktadır:
• Daha az kaynakla daha çoğunu başarmak: çoğu tesisteki bakım ekibi az sayıda personelle çalışmaktadır.
• Kapanmalar nedeniyle tesislere sınırlı erişimden kaynaklı zorlukları yönetmek.
• Tesiste bulunan kişi sayısı ne olursa olsun risk seviyesinin aynı olduğu durumlarda güvenlik olaylarını etkin bir şekilde yönetmek.
• Honeywell’in CLSS platformu, bu zorlukların üstesinden gelmek için sistem entegretörlerine ve tesis yönetim firmalarına fiziksel olarak kontrol panelinin başında olmadan da bir yangın sistemi içerisindeki verilere her yerden erişme imkanı vermektedir.

Yangın sisteminin hizmete alınmasını ve bakımını iyileştirir

Honeywell’in CLSS araçları
Honeywell’in CLSS araçları - Honeywell’in CLSS araçları
Honeywell’in CLSS araçları - Honeywell’in CLSS araçları
Honeywell’in CLSS araçları, sayısallaştırma ilkelerini ve Nesnelerin İnterneti teknolojisini uygulayarak bir yandan yangın sistemlerinin tasarlanmasını, kurulmasını, test edilmesini ve hizmete alınmasını kolaylaştırırken diğer yandan da tasarım, hizmete alma ve bakım süreçleri genelinde hataları ve elle veri girişini ortadan kaldırmaya yardım eder.

Bu araçlar aynı zamanda sistem entegratörlerinin ve son kullanıcıların zamandan ve maliyetlerden tasarruf etmesini sağlayarak ilgili işleri zamanında tamamlamayı ve yönetmeliklere uygun raporlama yapabilen bir sistemin kurulmasını kolaylaştırır. Programlı bakım esnasında, CLSS, yönetmeliklere ve standartlara uyumlu yangın sistemi testinin yapılmasına yardımcı olur, denetim amaçları için uyum raporlarını otomatik olarak oluşturur ve arşivler.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline