İş Güvenliği

Patlayıcı ortamlarla ilgili olarak; bu ortamlara sahip sektörlerde çalışanları, eğitimcileri, üreticileri, ürün geliştirenleri, ürün belgelendirme kuruluşlarını, ürün kullanıcılarını, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat yapıcılarını bir araya getirerek tarafların deneyimlerini, bilgi birikimlerini, yeni düzenlemeleri, araştırmaları, ürünleri, sorunları ve çözümleri paylaşmaları ve böylece patlayıcı ortamlarda güvenli çalışmayı sağlamak hedefiyle Elektrik Mühendisleri Odası ev sahipliğinde ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumları düzenlenmektedir.

 

4. ATEX - Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik- Sempozyumu 07-08 Aralık 2017
4. ATEX - Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik- Sempozyumu 07-08 Aralık 2017
4. ATEX - Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik- Sempozyumu 07-08 Aralık 2017
Elektrik Mühendisleri Odası’nın, ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile düzenlediği ATEX Sempozyumu’nun ilki 2011 yılında Ankara’da, etkinliğin ikincisi 26-27-28 Eylül 2013 tarihinde TSE Gebze Kampüsü’nde, üçüncüsü ise 01-02-03 Ekim 2015 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. ATEX Sempozyumu’nun dördüncüsü 07-08 Aralık 2017 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

4. ATEX - Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik- Sempozyumu 07-08 Aralık 2017

Sempozyum Kapsamında;

v  ATEX Ürün Belgelendirme

v  2014/34/AB ATEX Direktifi

v  ATEX Belgeli Ürün Denetimi

v  ATEX Yönetmeliğinin Gerektirdiği Harmonize  Standartlar

v  ATEX Kapsamındaki Ürünlere Uygulanacak Testler

v  Gazlı ve Tozlu Ortamlar: Grizulu Maden Ocakları, Endüstriyel Tesisler

v  99/92/AT ATEX Direktifi

v  Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirilmesi

v  Tehlikeli Bölge (Zone) Planları

v  Patlamadan Korunma Dokümanı

v  ATEX ve Ekipman Seçimi

v  IECex – Personel Belgelendirme

v  Patlayıcı Ortamların Denetimi

v  Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Projelendirme, Ruhsat, Denetim, Belgelendirme ve Bakım

v  Fonksiyonel Güvenlik – SIL

v  Proses Güvenliği – SEVESO

v Sektörel Uygulamalar

konuları işlenecektir.

07-08 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak olan ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu’nun ilgili kişi ve bölümlere bildirilmesi ve gerekli duyuruların yapılması, sempozyuma bildiri sunulması, delege olunması ve/veya sponsor olarak destek verilmesi yoluyla katılımınızı bekleriz.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak No:15/4 İzmit/KOCAELİ
Tel: 0262 325 41 22 Faks: 0262 324 54 56
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  web:  www.atex.org.tr

NPPES 2020

WIN EURASIA 2020

ERBIL BUILDING