Yenilenebilir Kaynaklar

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (Renewable Energy) Makale, Semih ÇALAPKULU- Makina Mühendisi
Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlayabiliriz.

Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir enerji kaynakları - Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir enerji kaynakları - Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir enerjiler; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan elde edilmektedir.
Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler.
Yenilenemez enerji kaynaklarının en temel özelliği sürdürülebilir yapıda olmamalarıdır. Bu nedenle petrol veya doğalgaz yenilenebilir mi sorusunun yanıtı olumsuzdur.
Yenilenemeyen kaynakların diğer bir özelliği ise dünya üzerinde sadece belirli noktalarda bulunmalarıdır. Bu kaynaklar oluşmak için belirli jeolojik özelliğe sahip toprağa ihtiyaç duyar. Ayrıca kükürtlü, karbonlu ve azotlu yapıda kaynaklar olduklarından çevreye zarar verirler. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla miktar ve enerji potansiyeli bakımından daha dengeli yapıya sahiptir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenebilir Enerji Kaynakları:
1- Gelgit Enerjisi
2- Hidrojen Enerjisi
3- Hidroelektrik (Hidrolik) Enerji
4- Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi
5- Güneş Enerjisi
6- Rüzgar Enerjisi
7- Jeotermal Enerji
8- Dalga Enerjisi

Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir enerji kaynakları - Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir enerji kaynakları - Yenilenebilir enerji kaynakları

Dünyada tüketilen birincil enerji kaynaklarının %86’sı fosil kökenli yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil kökenli yakıtlar geleneksel yakıtlar olarak da adlandırılmaktadır. Bu yakıtların oluşumu milyonlarca yılda gerçekleşmektedir. Bu özelliklerinden dolayı yenilenemez enerji kaynağı olarak adlandırılmaktadırlar.
Ayrıca, fosil kökenli yakıtlar yüksek maliyetlidirler ve olumsuz çevresel etkileri bulunmaktadır. Özellikle fosil kökenli yakıtları ithal eden gelişmekte olan ülkeler, bütçelerinin büyük bir kısmını bunun için harcamaktadırlar.
Bu nedenlerden dolayı, son yıllarda fosil kökenli yakıtlara alternatif olabilecek birincil enerji kaynaklarına talep artmaya başlamıştır. Güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerjiler bu kaynakların başında gelmektedir.

1-) GELGİT ENERJİSİ

Gelgit Enerjisi
Gelgit Enerjisi - Gelgit Enerjisi
Gelgit Enerjisi - Gelgit Enerjisi

Gelgit Enerjisi: Güneş’in ve Ay’ın Dünya üzerinde uyguladığı kütle çekim kuvvetine bağlı olarak denizlerde ve okyanuslarda oluşturduğu gelgit akıntılarının hareketi etkisiyle oluşan bir kinetik enerjidir. Gelgit olayında sular günde iki defa yükselir ve iki defa da alçalır. Bu alçalma ve yükselme hareketleri 12 saat veya 24 saatlik periyotlar halinde gerçekleşir.

2-) HİDROJEN ENERJİSİ

Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Enerjisi - Hidrojen Enerjisi
Hidrojen Enerjisi - Hidrojen Enerjisi

Hidrojen Enerjisi: Hidrojen enerjisini kısaca, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojenin dönüştürülmesiyle elde edilen enerji kaynağı olarak tanımlamak mümkün. Başka bir ifadeyle, bu enerji kaynağı hidrojen atomlarının oksijen atomlarından ayrılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Hidrojen enerjisi farklı renklerle temsil edilen bir üretim sürecine sahiptir. Bunun anlamı, farklı enerji kaynaklarıyla hidrojen enerjisi üretilebilmesidir. Bunlar; fosil yakıtlarla üretilen gri hidrojen, doğal gaz ile üretilen mavi hidrojen, henüz deneme aşamasında olan metanın termal parçalanması ile elde edilen turkuaz hidrojen ve yenilenebilir enerji ile elde edilen yeşil hidrojen olarak sınıflandırılabilir.

3-) HİDROELEKTRİK ENERJİSİ

Hidroelektrik (Hidrolik) Enerji
Hidroelektrik (Hidrolik) Enerji - Hidroelektrik (Hidrolik) Enerji
Hidroelektrik (Hidrolik) Enerji - Hidroelektrik (Hidrolik) Enerji

Hidroelektrik Enerjisi: Hidroelektrik enerjisi akan sudan yararlanmak suretiyle elektrik enerjisinin üretilmesi anlamına gelir. HES adı verilen hidroelektrik santraller kurulur. Sürekli olarak bir devinim içerisinde olan su akışı sayesinde elektrik her daim üretilebilir. Akan suyun gücüne göre üretilen enerji miktarı değişiklik gösterir. Nehirden akan su ne kadar yüksekten dökülüyorsa üretilen enerji miktarı da o kadar fazla olur. Su aynı zamanda kanal veya borulara da aktarılabilir. Bu şekilde türbinlere yönelen su ile türbinler dönerek elektrik üretilir. Dönen pervaneler sayesinde açığa çıkan mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilir. Bu suretle hidroelektrik enerjiden yararlanılmış olur.

4-) BİYOKÜTLE ENERJİSİ

Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi
Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi - Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi
Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi - Biyokütle (Biyogaz) Enerjisi

Biyokütle (Biyogaz enerjisine): Organik atıklardan (hayvan gübresi, tarım atık/artıkları, atık sular, enerji bitkileri vb.) anaerobik fermentasyon ile elde edilen, metan içeriği %55-70 arasında değişebilen ısıtma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi farklı alanlarda kullanılabilen bir biyoyakıttır. Bunun dışında biyokütle enerjisi olarak; biyoetanol, biyodizel, gazlaştırma ve piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri, biyogaz ve biyokütlenin termal proseslerinden elde edilen hidrojen enerjisi gibi farklı enerji türlerini saymak mümkündür.

5-) GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi - Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi - Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi: Güneşten direkt ya da dolaylı olarak elde edilen enerji olarak tanımlanabilir. Toplayıcılar kullanılarak güneş enerjisinden ısı ve elektrik elde edilebilirken aynı zamanda da geliştirilen fotovoltaik pillerle de elektrik üretmek mümkündür.

6-) RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar Enerjisi
Rüzgar Enerjisi - Rüzgar Enerjisi
Rüzgar Enerjisi - Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi: Coğrafi açıdan rüzgar alan uygun yerlere kurulan, havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren türbinler ile elde edilmektedir. Rüzgar enerji ile elektrik üretimi gerçekleştirilirken, aynı zamanda küçük çaplı bazı uygulamalarda (örneğin su çıkarma ve arazi sulama gibi) kullanımı da mümkündür.

7-) JEOTERMAL ENERJİSİ

Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerji - Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerji - Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji: Jeotermal kaynağın bulunduğu bölgelerde, direkt ya da dolaylı olarak elde edilebilen enerji türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı uygulama alanlarına sahip olan jeotermal enerji ülkemiz için de önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.

8-) DALGA ENERJİSİ

Dalga Enerjisi
Dalga Enerjisi - Dalga Enerjisi
Dalga Enerjisi - Dalga Enerjisi

Dalga Enerjisi: Dalga enerjisi, denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Günümüzde dalga enerjisi yaygın değildir. Bunun nedeni, şiddetli fırtınalarda dalga enerjisi türbinlerinin çok zarar görmesi ve dalga oranının çok yüksek olduğu yerlerin kısıtlı oluşudur.
Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır.

Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına yönelik, çok yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak öne çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi sağlanabilecek, çevre kirliliği en aza indirilebilecek ve sosyo-ekonomik açıdan büyük bir düzelme ve ilerleme sağlanabilecektir.

Elements Visualcapitalist 2021 verileri göz önüne alındığında, globalde yenilenebilir enerji kaynaklarla ilgili raporunda;
a- Rüzgar enerjisi %6
b- Jeotermal enerji %1’den az
c- Güneş enerjisi %3,7
d- Hidrolik enerji %15,3
e- Biyokütle enerjisi %2,3

Elements Visualcapitalist 2021
Elements Visualcapitalist 2021 - Elements Visualcapitalist 2021
Elements Visualcapitalist 2021 - Elements Visualcapitalist 2021

Elements Visualcapitalist 2021 rapora göre enerji yüzde ve enerji maliyeti tablosu aşağıdaki gibidir.

Elements Visualcapitalist 2021
Elements Visualcapitalist 2021 - Elements Visualcapitalist 2021
Elements Visualcapitalist 2021 - Elements Visualcapitalist 2021

MW Başına Yatırım Maliyeti
MW Başına Yatırım Maliyeti - MW Başına Yatırım Maliyeti
MW Başına Yatırım Maliyeti - MW Başına Yatırım Maliyeti

Özetle; Yenilenebilir Enerji Çağı, İklim değişikliği ile ilgili farkındalık, küresel ekonominin geleceğini çeşitli şekillerde şekillendiriyor.
Hükümetler emisyonların nasıl azaltılacağını planlıyor, yatırımcılar şirketlerin çevresel performansını inceliyor ve tüketiciler karbon ayak izlerinin bilincine varıyor. Ancak paydaş ne olursa olsun, fosil yakıtlardan enerji üretimi ve tüketimi emisyonlara en büyük katkılardan biridir.
Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynakları hiçbir zaman bugün olduğundan daha üst düzey olmamıştı. Önümüzdeki yılların en önemli konusu, yenilenebilir enerji kaynakları olacağı aşikardır.
( Magic Mechanic Meetings© yazı dizisi devam edecek… )

KAYNAKÇA:
1-) Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kullanımının Mevcut Durumu ve Sorunları
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/951665
2-) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özellikleri ve Avantajları Nelerdir?
https://www.sabah.com.tr/egitim/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-nelerdir-yenilenebilir-enerji-kaynaklari-ozellikleri-nelerdir-e1-5827092
3-) Beş Ana Yenilenebilir Enerji Türü Nelerdir?
https://elements.visualcapitalist.com/what-are-the-five-major-types-of-renewable-energy/
4-) Kısa Kısa Yenilenebilir Enerji Kaynakları
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/yenilenebilirnerji_ve_enerjiverimliligi/kisakisayenilenebilirenerjikaynaklari/
5-) Yenilenebilir Enerji Sistemleri
https://fbe.bingol.edu.tr/programlar_/yenilenebilir-enerji-sistemleri/


Semih ÇALAPKULU - Makina Mühendisi

 Semih ÇALAPKULU
Semih ÇALAPKULU - Semih ÇALAPKULU
Semih ÇALAPKULU - Semih ÇALAPKULU
Semih ÇALAPKULU hakkında;
2002 yılında, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümü mezun olup, Makina Mühendisi lisans programını tamamlamıştır.
Evli, Dilara ve Furkan isimli iki çocuğu var.
Meslek hayatına sırasıyla; Aydın Grup, Ciner Grup ve 2006 yılından itibaren Kuzu Grup’ta Mekanik Grup Şefi olarak, çalışma hayatına devam etmektedir.
Kuzu Grup, 1943’ten bu yana 500’ün üzerinde projeye imza atarak, 100.000’den fazla konut, hastane, okul, avm, arıtma tesisleri vs. teslim etmiştir.
17 yıllık Kuzu Grubundaki çalışma hayatında; İnşaat sektöründe, toplamda 12.000 adet konutta, okul, otel, avm ve hastane işlerinin bulunduğu 15 adet ayrı projenin farklı zaman dilimlerinde yer alma şansı almıştır.
Güncel olarak, SeaPearl Ataköy Hastane Projesinde görev almaktadır.
2019 yılından itibaren; teknik yazıları, teknik makaleleri ve serbest yazıları 60’ı aşkın yerden yayınlanmıştır.
Bunların bir kısmı: MMO, TTMD, MTMD, MÜKAD, TMMOB, Sanayi Gazetesi, Sektörüm Dergisi, Mechanic Dergisi, Termoklima Dergisi, İnşaat Tedariği Dergisi, Medya Siirt, Baret Dergisi, Akıllı Binam, Ankaranın Sesi, ST Endüstri, DTK, Termodinamik Dergisi, Birleşim Dergisi, İlkses Gazetesi, Siirt Gazetesi, ESSİAD, TMMOB Dergileri, B2B Dergileri’dir.
2020 yılından itibaren, ZeroBuild’te yönetim sekretaryası içinde olup, ZeroBuild Summit’te Makina Mühendisleri Ağı Lideri olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
2021 yılından itibaren, Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Danışman Kurulu üyesidir.
2022 yılında kurulan, Uluslararası Tesis Yöneticileri Derneği’de kurucu üyelerinden biridir.
Yirmi seneyi aşkın sürede; inşaat sektörü başta olmak üzere, maden sektörü, prosesler, petrokimya tesisleri, üretim başta olmak üzere birçok alanda çalışarak, ilgili sektörlerde tecrübe sahibi olmuştur.

 

 

 

 

SOLAREX İstanbul 2024

04 - 06 Nisan 2024 - İSTANBUL
SOLAREX İstanbul 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline