19 Mayıs

Yenilenebilir Kaynaklar

Türkiye İş Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’ndan oluşan konsorsiyumdan 415 milyon dolar kredi

Limak ve Bilgin Grubu’nun ortaklığı ile kurulan Darenhes Elektrik Üretimi A.Ş; Elazig ve Tunceli ili sinirlarindaki, Fırat Nehri’nin kolu olan Peri Suyu üzerinde inşa edilecek Tatar ve Pembelik HES projelerinin finansmanı için, Türkiye İş Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’ndan oluşan konsorsiyumdan 415 milyon dolar kredi sağladı.

Swissotel’de 23 Haziran 2011 günü düzenlenen imza töreni; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, EPDK Kurul Üyeleri ve temsilcileri, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Bilgin Enerji Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vehbi Bilgin’in yanı sıra, Türkiye İş Bankası A.Ş Genel Müdürü, Adnan Bali, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü H. Fevzi Onat,  Yapı Kredi Murahhas Azası ve Genel Müdürü Faik Açıkalın, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Akbaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir; Türkiye’nin 4 büyük bankasının yer aldığı bir konsorsiyumdan, 3 yıl geri ödemesiz 12 yıl vadeli 415 milyon dolar kredi almanın Türk ekonomisine ve enerji sektörüne duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Konsorsiyumu oluşturan bankalara teşekkürlerini sunan Özdemir, Tatar HES ve Pembelik HES’in, geriye kalan 2 yıllık inşaat süresince bölgeden temin edilen mal ve hizmetlerle yaklaşık 50 milyon dolarlık değer sağlayacağını vurguladı. Özdemir, şöyle konuştu: “İnşaatına hızla devam ettiğimiz Tatar HES ve Pembelik HES, Türkiye'nin en büyük özel sektör hidroelektrik santralleri arasında yer alacak. 600 milyon doların üzerinde bir yatırım yapacağımız projelerle bölge ekonomisine canlılık kazandıracak olmak bizi son derece mutlu ediyor. Ayrıca projenin tamamlanması ile üretilecek enerji, ülke ve bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına da olumlu katkı yapacaktır.”


HES’ler bölgenin gelirini artıracak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdam yaratmanın öncelikleri arasında olduğuna vurgu yapan Özdemir, Tatar HES ve Pembelik HES’in kredinin kullanımı ile birlikte, inşa sürecinin hızlanacağını ve çalışan sayılarının 3000 e yükseleceğini vurguladı.
“Özkaynaklarımızla Tatar ve Pembelik HES projelerinin bugüne kadar mühendislik, kamulaştırma ve inşaat işlerinde başladık ve ilerliyoruz. Her iki projemizde de Ağustos ayı sonu itibariyle suyu derivasyon tünellerine çevirip bir önemli adımı daha gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.  Yine önemli bir adım olarak elektromekanik teçhizatın anlaşması yapılarak süreci başlatılmıştır. Bugün imzalanacak kredi sözleşmesi ile de, çalışmalarımız hızlanacak ve projelerimiz 2 yıl sonunda tamamlanacaktır” diyerek konuşmasına devam eden Özdemir, bunun da bölge ekonomisi için verimlilik ve gelir artışı anlamına geleceğini söyledi.

Darenhes’le bölge enerji üssüne dönüşecek

Bilgin Enerji Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vehbi Bilgin ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:
”Tatar ve Pembelik baraj ve HES’leri, Fırat nehrinin bir kolu olan Peri çayı üzerinde kurulmaktadır. Peri çayı, Elazığ - Tunceli il sınırını teşkil ettiğinden yapılacak olan Tatar ve Pembelik HES’lerine ait barajlar da Tunceli ve Elazığ sınırları içinde kalmaktadır. Barajların yükseklikleri sırasıyla 70 ve 72 metredir. Bu iki barajdaki HES’lerin toplam kurulu gücü 260 MW olup, yılda ortalama 800 milyon kWh elektrik üretilecektir.

Darenhes A.Ş.’nin kuruluş amacı; Peri çayı üzerindeki Özlüce barajı ile Keban barajı arasına Tatar, Seyrantepe ve Pembelik barajı ve HES’lerini inşa edip işletmektir. Seyrantepe Barajı 2008 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

Tatar ve Pembelik projelerinin, bugüne kadar öz kaynaklarla yüzde 30’u gerçekleştirildiğini, -her iki projenin toplam yatırım tutarının ise 600 milyon ABD Doların üzerinde olduğunu ifade eden Bilgin şunları söyledi:
“Temin edilmiş olan 415 milyon ABD Dolar yatırım kredisi ile her iki projedeki çalışmalar bundan sonra daha da hızlanacaktır.  Hem Tatar, hem de Pembelik barajlı HES’lerini 2013 yılı içinde devreye almayı planlamaktayız. Bu iki proje de devreye alındığında, Tatar, Seyrantepe ve Pembelik HES’lerinde yılda 1.000.000.000 (bir milyar) kWh elektrik enerjisi üretilecektir.

Bu projelerin yapımında yaklaşık 500 kişi çalışmaktadır. Kredinin kullanımı ile birlikte çalışan sayısı daha da artacaktır. Projeler, enerjinin dışında bölge insanına gerek yapım sırasında, gerekse işletme döneminde büyük ekonomik yararlar sağlamaktadır.”

Her bir barajın 70 metre yüksekliğinde olması nedeni ile gerek Tunceli gerekse Elazığ tarafındaki sağ ve sol sahilde bulunan tarım arazilerinin önemli bir kısmının sulanır hale geleceğinin de altını çizen Bilgin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Buna bağlı olarak verim ve istihdama katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca oluşturulan göl hacimleri ile gerek turizm, gerekse su ürünleri yönünden çok verimli bir ortam oluşacak, bunun neticesinde bugüne kadar dışarıya göç vermiş olan bu bölgede, tersine göç başlayacak ve gerek çevre yönünden, gerekse tarım ve hayvancılık yönünden yeni fırsatlar doğacaktır.

Bölge halkı da bunların farkında olduğundan, Seyrantepe Barajı yapımında bize önemli kolaylık ve yardımlarda bulunmuşlardı. Aynı desteklerini Tatar ve Pembelik barajlarının yapımında da göstermelerini beklemekteyiz.

Bu yatırımlarımızla birlikte sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, bugüne kadar çevreye yapmış olduğumuz katkıları, başta eğitim olmak üzere çeşitli konularda, bundan sonrada arttırarak devam ettirmeyi düşünmekteyiz.

Bu iki projenin gerçekleşmesi için gerekli yatırım kredisini sağlayan başta Yapı Kredi Bankası olmak üzere T.C. Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına da teşekkür ediyor, her iki projeninde bölge halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yapı Kredi Murahhas Azası ve Genel Müdürü Faik Açıkalın
Önümüzdeki beş yıllık dönemde Türkiye’nin enerji yatırım ihtiyacının 35-50 milyar dolar civarında olacağının tahmin edildiğini söyleyen Yapı Kredi Murahhas Azası ve Genel Müdürü Faik Açıkalın “Yapı Kredi olarak, enerji sürekliliğinin ülkemizin hem ekonomik, hem de sosyal gelişiminde hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bugün devam eden projelerle birlikte toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık projeye finansman sağlamış durumdayız. Söz konusu projelerin tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık 5400 MW gücünde enerji üretiliyor olacak. Bu da Türkiye’nin mevcut kapasitesinin yaklaşık yüzde 11’i anlamına geliyor. Limak ve Bilgin Grubu’nun enerji yatırımlarını ve bu yatırımlara finansal destek sağlayan bankaların örnek bir çalışma ortaya koyduklarını düşünüyorum. Global krizin etkilerinin devam ettiği bir dönemde, ülkemizin en stratejik sektörlerinden bir tanesi olan enerjiye banka olarak desteğimizi sürdürmemiz oldukça önemli... Çevreye duyarlı enerji projelerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmana gösterdiğimiz hassasiyet uluslararası platformlarda da büyük ilgiyle karşılanıyor. Avrupa Yatırım Bankası tarafından özel bankalara sağlanan 200 milyon Euro’luk, 15 yıl vadeli kredi anlaşması ile en uzun vadeli krediye 2010’da imza atmış olmamız da bu durumun en önemli göstergesi... Global kriz öncesinde olduğu gibi bu ve buna benzer, özellikle istihdama olumlu katkılar sağlayacak her türlü nitelikli projeye finansman sağlamaya devam edeceğiz.” Dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin  OECD ülkeleri içinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı olduğu ülke konumunda bulunduğunu anımsatarak, “Ülkemizin özellikle yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi ve enerji arzının yerli kaynaklarla çeşitlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Limak ve Bilgin grupları ile onların enerji yatırımlarına finansal destek sağlamak üzere bugün bir araya gelen bankaların ülkemiz için değerli bir çalışma ortaya koyduklarını düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin kalkınma ihtiyacı paralelinde enerjide öngörülen potansiyel arz açığının kapatılabilmesine yönelik olarak İş Bankası’nın özel sektörünün enerji üretim santrallerine ve elektrik dağıtım projelerine verdiği finansman desteğinin önemli boyutlara ulaştığını belirten Bali sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemizin ihtiyaçları paralelinde doğru yapılandırılmış, fizibilitesi yeterli ve özellikle çevresel konularda tüm önlemleri alınmış enerji projelerine Bankamızın desteğinin sürdürüleceği açıktır.”


Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü H. Fevzi Onat:

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Fevzi Onat konuşmasında, global kriz sürerken Limak ve Bilgin grupları tarafından yapılan 600 milyon dolar tutarındaki yatırımın Türkiye’nin bugünü ve geleceği için cesaret verici olduğunu belirtirken, “Pembelik ve Tatar HES tamamlandığında yıllık 810 milyon kwh elektrik üretmeleri bekleniyor. Bu, ortalama elektrik tüketimi itibariyle 500.000 hanenin, diğer bir deyişle 2 milyon nüfuslu bir ilimizin konut elektrik tüketimine eşdeğer bir kapasite anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Elazığ ve Tunceli il sınırlarında yapılacak Pembelik ve Tatar HES için  yatırımın devam edeceği üç yıl boyunca kurulacak şantiyelerde 3.000 civarında işçimiz çalışacak ve aileleriyle birlikte 15.000-20.000 kişinin geçim kaynağı olacaktır. Yatırımın çok büyük bir kısmı yerli girdiye dayanmaktadır. Bu özelliği dolayısıyla bölgede yaratacağı ekonomik faaliyet ve katkı da ayrıca önemsenmelidir” dedi.

TSKB  olarak altı yıl önce başladıkları enerji finansmanında bugüne dek 96 adet projeye finansman sağlayarak destek verdikleri açıklayan Onat, taahhüt ettikleri kredi tutarının 1,8 milyar dolar’a,  bu projelerin kurulu gücün ise 3.200 MW’a ulaştığını ve 42 adedinin faaliyete geçerek elektrik üretmeye başladığını söyledi.


Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Akbaş

Devreye alındığında, ülkemizin bugünkü elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 0,4’ünü; özel sektör toplam elektrik üretiminin yüzde 1,5’ini ve özel sektör toplam hidroelektrik enerji üretiminin ise yaklaşık yüzde 3’ünü karşılayan Pembelik HES ve Tatar HES’lerinin finansmanında ilgili taraflardan biri olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Son 1 yılda yatırım projelerine 1,5 milyar USD Dolar tutarında finansman sağlayan Bankamız, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin artan ve artacak olan enerji ihtiyacının özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından  karşılanmasına yönelik projeleri giderek artan bir biçimde desteklemeyi sürdürecektir. Bu kapsamda tarımsal kredilerde olduğu gibi proje finansmanı konusunda da Türkiye’de ilk akla gelen bankalardan biri olmak arzusundayız.


Limak Yatırım Hakkında:

Limak Yatırım enerji, altyapı ve havalimanı işletmeciliğini kapsayan 17 tane operasyonel şirketi barındırıyor.  Portföy büyüklüğü içerisinde 9’u Türkiye’de 4’ü Gürcistan’da olmak üzere 13 hidrolektrik santrali, Sabiha Gökçen ve Kosova Priştina olmak üzere 2 havalimanı, İskenderun Limanı,  3 milyon 250 bin abone ve 2.2 milyar TL ciroya ulaşan Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ) olmak üzere iki elektrik dağıtım şirketi yer alıyor.  

İsletmede olan ve kurulu gucu 426 mw olan 4 santralde su anda 1.6 milyar kwh’in üzerinde elektrik uretilirken, portfoydeki tum yatirimlarin devreye girmesiyle kurulu güc 1173 MW, toplam uretim de 1.6 milyar kwh’a ulasacak.

Varlıkların ve projelerin tümü, hızla gelişen Türkiye ve yakın coğrafya ekonomilerinde sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık potansiyeline sahip olan Limak Yatırım’ın yatırım stratejisi ise   “Yarattığımız varlık ve değerlerin, sadece Türkiye değil, ilgili olduğu tüm coğrafyadaki büyümenin bir parçası olmasını sağlayarak, sürdürülebilir büyüme stratejimizin sağlıklı devam ettirilebilmesi” olarak özetleniyor.

Bilgin Enerji Hakkında:
Bilgin Enerji, bugüne kadar üçü hidrolik, dördü rüzgar olmak üzere yedi enerji projesini gerçekletirerek işletmeye almıştır. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan bu santrallarda yılda ortalama 1.5 milyar kWh elektrik üretilmektedir. Üretilen bu enerjinin tamamı serbest piyasa koşullarında ülke enerji havuzuna girmektedir.

Halen bir hidrolik ve bir rüzgar santralinin yapımına devam etmektedir ayrıca Darenhes ortaklığıyla ise bugün kredisi imzalanmakta olan Tatar ve Pembelik Barajlarının yapımı sürdürülmektedir.


SOLAR STORAGE & NEXTGEN 2024

07 - 09 Kasım 2024 - İSTANBUL
SOLAR STORAGE 2023
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline