Verimlilik

Enerji verimliliğinde 2023 hedeflerine odaklanan 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda Schneider Electric, enerjinin sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için geliştirdiği danışmanlık hizmetlerini katılımcılarla paylaştı.

Schneider Electric, Enerji Etüdü çalışmaları ile sanayide %20-30, binalarda ise %30-40 oranlarında olan enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkarılmasında destek sağlıyor
Schneider Electric, Enerji Etüdü çalışmaları ile sanayide %20-30, binalarda ise %30-40 oranlarında olan enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkarılmasında destek sağlıyor
Schneider Electric, Enerji Etüdü çalışmaları ile sanayide %20-30, binalarda ise %30-40 oranlarında olan enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkarılmasında destek sağlıyor
Fuarın başlangıcında gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından, Schneider Electric standını ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih DÖNMEZ, Müsteşar Yardımcı Sayın Abdullah TANCAN ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sayın Dr. Oğuz CAN’ın bulunduğu heyete Schneider Electric Enerji Verimliliği Departmanı olarak, Enerji Yönetimi alanında verilen hizmetler anlatıldı. Schneider Electric’in bir sosyal sorumluluk projesi olan “Enerji Üniversitesi” hakkında kapsamlı bilgi alan heyet ile çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından, standı ziyaret eden fuar katılımcılarına da Schneider Electric Türkiye’nin Enerji Verimliliği çalışmaları hakkında bilgiler verilmeye devam edildi.

Ayrıca Schneider Electric Türkiye, Enerji Bakanlığı tarafından hem bina hem de sanayi alanında yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış bir Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketidir. Bu yetkileri kapsamında Schneider Electric Türkiye, "daha az kaynakla daha çoğunu başarabilmeleri" için güvenilir, güvenli, verimli ve sürdürülebilir enerji konularında hem müşterilerine hem de Türkiye ve dünya çapında yardımcı görevi üstlenmektedir.

Schneider Electric, Enerji Etüdü çalışmaları ile sanayide %20-30, binalarda ise %30-40 oranlarında olan enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkarılmasında destek sağlıyor. VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) Danışmanlığı ile verimlilik projelerine %30’a varan hibe sağlanmasına aktif rol üstleniyor. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ile yaratılan iyileştirmelerin sürdürülebilir olması için çalışıyor. Aynı zamanda yerinde veya uzaktan izleme sistemleri ile sürdürülebilirliğe katkı sunuyor. Tüm bu çalışmalarını süreli Enerji Yönetimi Danışmanlığı ile güçlendiren Schneider Electric, Enerji Verimliliği Farkındalık Eğitimi ile de toplumsal bilincin artmasına ve bu sayede verimliliğin artırılmasına hizmet ediyor.

Schneider Electric, etkinlikte 6 basamaktan oluşan Enerji Yönetimi Yol Haritası’nı da katılımcılara tanıttı. Şirket ilk adımda mevcut iş süreçlerini inceleyerek enerji verilerini ve kullanım alanlarını değerlendiriyor. Buna bağlı olarak ulaşılabilir hedefler belirleyerek kolay uygulanabilir bir enerji yönetimi stratejisi oluşturuyor. Schneider Electric her adımda güncellenen akıllı hedefler için bir de takip sistemi oluşturuyor. Üçüncü adımda enerji yönetimi planlaması yapılıyor. Her birimi içeren teknik bir planlama olan bu süreçte etüt ve analizlerle iyileştirme potansiyelleri ve işletme kontrolleri belirlenerek enerji planlaması gerçekleştiriliyor. Ardından planın uygulama aşamasında iş birlikleri ve kaynak yönetimi konusunda danışmanlık sağlanıyor. Verimlilik Artırıcı Proje başvuruları da bu süreçte değerlendiriliyor. Son iki aşamada ise izleme sistemleri ile verimlilik sonuçları kontrol ediliyor ve iyileşmenin sürdürülebilir hale gelebilmesi için ISO 50001 süreçleri yürütülüyor.

 Schneider Electric Enerji Verimliliği Departmanı sorumlusu ve Enerji Verimliliği Danışmanı Enes AKGÜN
Schneider Electric Enerji Verimliliği Departmanı sorumlusu ve Enerji Verimliliği Danışmanı Enes AKGÜN
Schneider Electric Enerji Verimliliği Departmanı sorumlusu ve Enerji Verimliliği Danışmanı Enes AKGÜN
Fuarın ilk gününde öğleden sonra gerçekleştirilen “Enerji Verimliliği Hizmetleri - EVD şirketleri Uygulamaları” oturumunda ise Schneider Electric Enerji Verimliliği Departmanı sorumlusu ve Enerji Verimliliği Danışmanı Sn. Enes AKGÜN, yapmış olduğu sunum ile Enerji Verimliliğinde başlangıç noktası olarak kabul edilen Enerji İzleme Sistemlerini anlattı. Schneider Electric hakkında kısa bilgiler verdikten sonra Akgün, Enerji İzleme Sistemlerinin tesisler için neden hayati bir önem taşıdığı hakkında bilgilere yer verirken, “ölçmediğiniz şeyi bilemezsiniz, bilmediğiniz şeyi yönetemezsiniz” kavramını günlük hayattan örneklerle açıkladı.

Bir Enerji İzleme Sisteminin nasıl olması gerektiğinin ve hangi parametreleri içermesi gerektiğinin anlatıldığı sunumda, Enerji İzleme Sistemi kurulması ile firmaların elde edebileceği kazanımlar anlatıldı. Saha çalışmalarından elde edilmiş olan birkaç iyi uygulama örneği vererek, düzgün yapılandırılmış bir Enerji İzleme Sisteminin firmalara kazandıracaklarını somutlaştıran Akgün, son olarak etkin bir Enerji İzleme Sistemi için olmazsa olmaz özellikleri ve parametreleri anlattı. 

ICSG İstanbul 2021

Solar İstanbul

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250