Verimlilik

Schneider Electric, resmi ortağı olarak yer aldığı COP22 Marakeş İklim Değişikliği Konferansı'nın ardından COP21 taahhütlerini güçlendirdiğini duyurdu. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında liderliği üstlenen Schneider Electric, Aralık 2015'te Paris'te düzenlenen ve evrensel iklim sözleşmesinin oy birliğiyle kabul edildiği dönüm noktası niteliğindeki COP21'de sürdürülebilir gelişim hedeflerini açıklamıştı.

Schneider Electric, “Bilime Dayalı Emisyon Azaltım Hedefleri” girişiminde yer alıyor
Schneider Electric, “Bilime Dayalı Emisyon Azaltım Hedefleri” girişiminde yer alıyor

Schneider Electric, “Bilime Dayalı Emisyon Azaltım Hedefleri” girişiminde yer alıyor
Kasım ayında Fas’ta düzenlenen COP22 Marakeş’te Nesnelerin İnterneti ile enerji paradoksu için sağlanabilecek çözümleri de sunan Schneider Electric, ürünleri, çözümleri, Ar-Ge ve endüstriyel operasyonlarıyla şirket ve ekosistemi için gelecek 15 yılı ele alan bir gelişim planı paylaştı. Karbon açısından nötr olma amacına hizmet eden bu plan, iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye bütünüyle destek sağlıyor.

Bu kapsamda Grup, planında yer alan 10 taahhüdünde önemli gelişmeler sağladığını duyurdu. Bir yılda yeni tekliflerin %100'ünün Schneider Electric ecoDesign Way™ ile tasarlanması taahhüdünü %46, ürün gelirinin %75'inin Green Premium™ ekolojik etiketi ile gerçekleştirilmesi taahhüdünü ise %66,3 oranında gerçekleştirdi. Döngüsel Ekonomi "kullanım ömrü sonu" hizmetleriyle 120.000 ton CO2'nin önlenmesine yönelik çalışmalarında 83.485 ton CO2’nin engellenmesini sağladı. Yenilenebilir enerji ve mini şebeke geliştirme çalışmaları için depolama girişimlerinin uygulanması için 2015 yılında EcoBlade’i hizmete sundu. 5 yıl içinde yeni alternatiflerle SF6 sorunlarının çözülmesi (2015-2020) ve 10 yıl içinde Schneider Electric ürünlerinin SF6'dan arındırılması (2015-2025) kapsamında zaman planının önünde bir gelişim yarattı. Schneider Electric'in enerji yoğunluğunun 2015'ten itibaren %3,5 oranında azaltılması hedefini 2014 sonu itibariyle %5,9, aynı şekilde CO2 emisyonlarının azaltılması hedefini ise %8,5 oranında gerçekleştirdi. Schneider Electric işletmeleri içinde düşük CO2 için yapılacak Ar-Ge çalışmalarının finansmanı için bir iklim tahvili yayınladı.

Grup, yeni anlaşma yapılan kapsamlı projelerin %100'ü için CO2 etkisinin hesaplanması (2015-2017), toplumların dezavantajlı grupları içerisinde yer alan 50 milyon kişi için düşük karbonlu çözümler sayesinde 10 yıl içinde aydınlatma ve iletişim erişiminin kolaylaştırılması (2015-2025), sürdürülebilirlik konusunda Ar-Ge inovasyon çalışmalarına 10 milyar Euro yatırım yapılması (2015-2025) kapsamında gelişmeleri ise 2017 yılı başında duyuracağını açıkladı.

Schneider Electric, “Bilime Dayalı Emisyon Azaltım Hedefleri” girişiminde yer alıyor

2016 yılında Schneider Electric, küresel sıcaklık artışının en fazla 2 derece seviyesinde tutulmasını sağlamak amacıyla şirketlerden bilime dayalı metodolojilere göre emisyon azaltım taahhütlerinde bulunmaları için çalışan “Bilime Dayalı Emisyon Azaltım Hedefleri” girişimine katıldı. CDP (Karbon Saydamlık Projesi), BM Global Compact, Dünya Kaynakları Enstitüsü ve WWF tarafından desteklenen bu girişim, şirketleri Paris Sözleşmesi kapsamında alınan kararlarla uyumlu hedefler geliştirmeye teşvik ediyor.

“Bilime Dayalı Emisyon Azaltım Hedefleri”ne paralel olarak Schneider Electric, kapsam 1 ve 2'de 2015 yılına oranla 2035 yılında %35, 2050 yılında ise %53 mutlak CO2 azaltımı taahhütlerinde bulundu. Bu taahhütler, Grup için 2015 yılı itibariyle yıldan yıla %2,1'e karşılık gelen minimum hedefleri temsil ediyor. 2030'da Schneider Electric ve ekosistemi için karbon açısından nötr olma hedefine katkı sağlayacaklar. Grup aynı zamanda bu taahhütleri desteklemek üzere özel bir karbon komitesi de kurdu.

Schneider Electric, bir yandan dünyanın karbon ayakizini dengelerken bir yandan da tüm insanların enerjiye ulaşım hakkını savunuyor. Bu enerji paradoksuna odaklanan yenilikçi çözümler sunmak üzere çalışan Schneider Electric, şehirleri yeniden şekillendirmek, endüstrileri dönüştürmek ve buna hizmet eden ürünler ve servisler aracılığıyla yaşamı zenginleştirmek amacıyla Nesnelerin İnterneti ve inovasyonun gücünden faydalanıyor.

ICSG İstanbul 2018

ISAF İstanbul 2018