Verimlilik

Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Türkiye ekonomisi için tek riskin "cari işlemler açığı" olduğunu belirterek cari açığın önlenmesi için özel sektörün seferberlik ilan etmesini istedi.

Salih Bezci, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın diğer ülkeleri yüksek kamu açığı ve buna bağlı yüksek borçluluk gibi sorunlar nedeniyle krize girerken, Türkiye için uluslararası düzeyde konuşulan tek riskin cari işlemler açığı olduğunu vurguladı. Bezci, cari işlemler açığını uzun vadede risk olmaktan çıkarmak için kamu ve özel sektördeki tüm birimlerin seferberlik başlatması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin ithalatı kontrol ederken ihracatını artırarak, ekonomiyi küçültmeden dış ticaret açığını küçültebileceğini iddia eden Bezci şunları söyledi: "Bundan 5 yıl öncesine kadar yüzde 25’ler seviyesinde olan savunma sanayi ürünlerindeki yerli katkı oranı, sektörün ihtiyaç duyduğu girdilerin organize sanayi bölgelerindeki KOBİ’lere ürettirilmesi politikası sonucu şimdi yüzde 50’yi aştı. Savunma sanayiinde uygulanan offset tekniği sayesinde sektörün üretimindeki yerli katkı oranının önümüzdeki birkaç yılda yüzde 75’e çıkması bekleniyor. Uygulanan bu politika ile savunma sanayi sektörünün dışa bağımlılığı, dolayısıyla ithalat ihtiyacı azaldı. Bu tekniği diğer birçok sektörde de uygulamak Türkiye’nin cari işlemler açığını soğutacak ilaçlardan biri olabilir. Bu tür ‘sanayi katılım’ teknikleri enerji, ulaştırma, sağlık gibi sektörlerde de yapılmalı."

Bezci, cari işlemler açığı sorununun, ekonomik büyümeden taviz verilmeden çözümüne yönelik önlemler üzerinde durulması gerektiğini kaydederek şu önerilerde bulundu: "-Yerli enerji kaynaklarının kullanımını artırarak ve enerji tasarrufu yaparak enerji faturalarını küçültebiliriz. Enerjide yüzde 10 tasarruf yapmak Türkiye’nin yıllık enerji ithalatını 5 milyar dolara yakın küçültebilir.

-Enerji dış ticaretindeki açığın bir önemli nedeni de benzin ve motorin dengesizliğidir. Geçen yıl Türkiye dışarıdan 7,1 milyar dolarlık motorin alırken, dışarıya 1,5 milyar dolarlık benzin sattı. Benzinin tonunu 700 TL’den satıp tonu 730 TL’den motorin aldık. Motorin kullanımını teşvik etmek aynı zamanda dizel otomobil ithalatını da özendiriyor. 2010 yılında Türkiye dizel otomobil dış ticaretinde 1,3 milyar dolar açık verdi.

-2010 yılındaki dış ticaret açığının 7 milyar doları hurda ithalatından kaynaklandı. Hurdanın ana kaynağını hurda otomobiller oluşturuyor. Belli bir yaştan sonra otomobillerin hurdaya ayrılmasını vergi veya benzeri yollarla teşvik edebilirsek hurda ithalatını azaltabiliriz. Eski araçların hurdaya ayrılması, belki otomobil ithalatını artırır ama önemli bir enerji tasarrufu da sağlayacağı için sonuçta dış ticaret açığını azaltıcı etkide bulunacaktır.

-İlaçta dışa bağımlılık uzun vadede ancak araştırma-geliştirme yatırımlarına önem verilerek çözülebilir. Ancak kısa vadede de ilaç tüketiminde israfın önlenmesiyle bu fatura aşağı çekilebilir.

-Tarım ürünü ihracatçısı olan Türkiye bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin dış ticaretinde de büyük açıklar veriyor. Sadece pamuk, soya fasulyesi için yıllık 2,5 milyar dolardan fazla para ödeniyor. Türkiye ithal ettiği bu ürünlerin üretimini destekleyerek önemli bir yükten kurtulabilir." Bezci, "Uluslararası şirketlerin Türkiye’ye sadece pazarlama için değil, üretim, ürün geliştirme gibi faaliyetler için de gelmelerini teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.

Bezci, ihracatta daha önce uygulanan ve başarı sağlanan komşu ülkeler stratejisine benzer bir stratejiyle önümüzdeki yıllarda ekonomik büyüme potansiyeli yüksek olan ülkelere yönelik bir ihracat stratejisi uygulanabileceğini, Girdi Tedarik Stratejisi(GİTES)’nin de etkin şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Kaynak Milliyet.com.tr

SOLAR STORAGE & NEXTGEN 2024

07 - 09 Kasım 2024 - İSTANBUL
SOLAR STORAGE 2023
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline