Enerji

Yaşanılabilir bir dünya için “enerji verimliliği” ve “enerji tasarrufu” büyük önem taşıyor. Enerji tasarrufunun bizlere getireceği kazancın her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ülkemizde, enerjinin büyük kısmı binalar tarafından kullanılıyor. Sadece binalarda kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ediliyor. Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümün ülke gündemimizde yer alması için bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ZeroBuild Türkiye ’21, bu yıl “Right Now, GO! - Hemen Şimdi, Harekete Geç” sloganı ile 22-26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ZeroBuild Türkiye’21 için hazırlıklar tamamlandı

ZeroBuild Türkiye ’21
ZeroBuild Türkiye ’21
ZeroBuild Türkiye ’21
Binalar özelinde fosil yakıt tüketimini de sıfıra indirecek olan “Sıfır Enerji Binalar” konusu bu yıl, Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu ZeroBuild Türkiye’21’de 35 ülkeden 110 fikir önderi tarafından ve her biri Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na referans verilecek 30 oturumda ele alınacak.

Oturumlar boyunca ‘Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmak için önemli bir hizmet olan enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla verilerin planlanması, ölçülmesi, toplanması ve analiz edilmesi süreçleri ele alınırken, dünyadan örnekler uluslararası konuşmacılar tarafından paylaşılacak.

“Yeşil Mutabakat”, “Enerji Verimliliği Finansmanı”, “Enerji Performans Sözleşmeleri” ve “Yeşil Tedarik Stratejileri” gibi Sıfır Enerji Binalar’ın her açıdan ele alınacağı forumda, etkinliğin 3. günü olan SEPEV Günü, 24 Eylül ‘de Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ile ortak gerçekleştirilecek.

Forumun 4. günü ise “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ının 3. maddesi “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”a, 4. maddesi “Nitelikli Eğitim”e, 7. maddesi “Erişilebilir ve Temiz Enerji”ye ve 11. maddesi “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”a hizmet edecek. ZeroBuild Akademi başlığında T. C. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirecek günün açılış konuşmasını, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin yapacak ve çok değerli akademisyenlerin katılımıyla öğretmenlere güncel bilgiler aktarılacak, Sıfır Enerji Binalar’a ve Yerleşkeler’e hızla ulaşmak üzere yöntemler paylaşılacak.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve enerji verimliliği çalışmalarında öne çıkan belediyelerden konuşmacıların yer alacağı Zerobuild Türkiye’21’de Brno Teknoloji Üniversitesi’nden Cleaner Production Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Jiří Jaromír KLEMEŠ, Netaji Subhas Teknoloji Üniversitesi (NSUT) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. V S K H HARISH, Alman Enerji Ajansı (DENA) Uluslararası Enerji Verimli Binalar Uzmanı Mimar Paula BAPTİSTA, Baş Mühendis Mesut AVCI, GTALLIANCE Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı Ali GİZER, KU Leuven Teknoloji Mühendisliği Fakültesi’nden Araştırmacı Dr. Nuri Cihan Kayaçetin, Selanik Aristotle Üniversitesi Proses Ekipmanları Tasarım Laboratuvarı Direktörü Prof. Agis Papadopoulos, forumda yerlerini alacak ve bilgilerini paylaşacak 110 değerli isimden sadece birkaçı.

Yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek amacıyla kamu, özel sektör, akademisyenler, gazeteciler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, konut sakinleri, çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitleyi buluşturacak ZeroBuild Türkiye’21, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca dijital ortamda ve eş zamanlı simultane hizmeti ile gerçekleştirilecek.

Zerobuild Türkiye’21’e www.turkiye.zerobuild.org adresinden ücretsiz olarak kayıt olunabilir, foruma dair tüm bilgilere web sitesinden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

‘Sıfır Enerji Binalar’ ancak ortak akıl, ortak niyet ve iş birliği ile gerçekleştirilebilir

ZeroBuild Türkiye’20 ilk senesinde büyük bir başarı yakaladığını ve oturumun 14 bine yakın kişi tarafından izlendiğini belirten ZeroBuild Türkiye Genel Sekreteri Yasemin Somuncu, “ZeroBuild Türkiye’21 ile enerji tasarrufunda büyük önemi olan sıfır enerji binalar konusunda, gerçekleştirilmiş iyi örnekleri paylaşarak, farkındalığın yaygınlaşması ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. Enerji konusu hem bugün hem de yarınlarımız için her zaman gündemini koruyan bir konu. Enerjiyi doğru ve bilinçli kullanmak, tasarruf sağlayacak uygulamaları tercih etmek gelecek nesillere bırakacağımız miras için önemli. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ZeroBuild Türkiye’21 ile 2020 yılında ulaşılan ağ sayısının 2021 yılında iki katına çıkarak, daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş gruplarına ulaşmayı hedefledik.

İster yeni ister var olan isterse de kültürel miras değeri olan binalar için olsun, ‘Sıfır Enerji Binalar’ ancak ortak akıl, ortak niyet ve iş birliği ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle ZeroBuild Türkiye oturumlarının, paylaşılan ve iletilen bilgilerin algılanacağı, davranışlara yansıtılacağı ve ötesinde alışkanlıklara dönüştürüleceği etkinlikler olarak gerçekleştirilmeleri doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen yılın oturumlarının bütününde öne çıkan olgu; toplum algısının sıfır enerji binalar, yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevre gibi konuların gelecek yılların gündemi olduğunu düşündürmesiydi. Ancak, çevre felaketleri, iklim krizleri ve özellikle salgın sürecinin tetiklemesiyle birlikte “Sıfır Enerji Bina” kavramının bir gelecek projesi olmaktan öte, bugün için bir zorunluluk olduğunun açığa çıkması ile 2021 konusunun temelini, çözümü yarına bırakmak yerine “hemen şimdi” harekete geçmek oluşturuyor. Bu nedenle 22-26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz ZeroBuild Türkiye ’21’in sloganını “Right Now, GO!” - Hemen Şimdi, Harekete Geç! olarak belirledik.” dedi.

Tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-malzeme-inşaat bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığının ortaya konulacağı ZeroBuild Türkiye’21, yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, havalandırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri, finans, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri gibi tüm ilgili disiplinler ve tedarikçileri ortak bir platformda bir araya getirecek.

Solar İstanbul

ZERO BUILD 2021

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250