Enerji

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile IBPSA arasında gerçekleşecek işbirliğinin ilk adımı 21 Ekim 2017 tarihinde Ankara Latanya Otel’de yapılan toplantıyla atıldı. TTMD’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantıya; TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Birol Kılkış, Tuba Bingöl Altıok, Kemal Gani Bayraktar, Gökhan Ünlü, Kemal Gökay’ın yanı sıra Alpay Akgüç, Arzuhan Burcu Gültekin, Büşra Hepgüzel Açıkyol, Can Güntürkün, Cihan Kayhan, Ece Kalaycıoğlu, Efe Ünal, Erol Ergezen, Figen Beyhan, Gökhan Tatlıdede, Güher Kavcı, Gülsu Ulukavak Harputlugil, İdil Ayçam, M. Zeki Yılmazoğlu, Mehmet Çalışkan, Özgür Öztürk, Semra Arslan Selçuk, Serhat Seyar, Sinan Soğancı, Zerrin Yılmaz katıldılar.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile IBPSA arasında gerçekleşecek işbirliğinin ilk adımı 21 Ekim 2017 tarihinde Ankara Latanya Otel’de yapılan toplantıyla atıldı.Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile IBPSA arasında gerçekleşecek işbirliğinin ilk adımı 21 Ekim 2017 tarihinde Ankara Latanya Otel’de yapılan toplantıyla atıldı.Toplantıda ilk olarak Gökhan Ünlü, 25. Yılında TTMD’yi tanıtan bir sunum yaptı. Ünlü, TTMD’nin tarihçesini, lojistik imkanlarını, düzenlediği ulusal ve uluslar arası etkinlikleri, yayınlarını, yurt içi ve yurt dışı ilişkilerini anlatı. Ardından Ece Kalaycıoğlu, BinSimDer adına bir sunum gerçekleştirerek IBPSA’nın misyon, vizyon ve hedefleri, etkinlik ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi. TTMD-IBPSA Türkiye yeni oluşumu için yapılan toplantıda öncelikle oluşturulan komitenin kendi sınırlarını ve görevlerini tanımlaması hakkında görüş birliğine varıldı. Bu bağlamda; komitenin ilgilendiği konuların belirlenmesi ve açıklanması, ilgili konularda çalışanlara ulaşılması, simülasyon ve modelleme kavramlarının birlikte kullanılması, komitenin çalışma alanı sınırları belirlenirken etkileşimde bulunulacak paydaşların ve çalışma konularına etkisi olan yerel yasa ve yönetmeliklerin belirlenmesi gibi maddeler kararlaştırıldı.

Komitenin hedefleri doğrultusunda ilk olarak “Türkiye simülasyon dendiğinde ne anlıyor?” sorusuna yanıt aranırken, saptanacak hedeflere son tarih, bütçe ve somut proje bazında ulaşma gerekliliği öne çıkarıldı. Toplantıda komitenin görev ve sorumlulukları kapsamında; Simülasyon yapılan binaların izlenmesi, kullanıcı davranışı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi, TTMD & “IBPSA Türkiye” Başlangıç ToplantısıTTMD & “IBPSA Türkiye” Başlangıç Toplantısıyazılım desteği verebilecek bir yazılım kütüphanesi oluşturulması, TTMD Akademi beşiğinde yeni sertifikalı eğitimler sayesinde, sektörde bilgili insan sayısının artırılması gibi konular gündeme alındı.

Toplantıda komitenin çalışmalarının, oluşturulacak bir çekirdek kadro ile yürütülerek, gerekli durumlarda katılımcılardan destek alınması şeklinde ilerlemesi kararlaştırıldı. Duyuru ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, komitenin çalışma alanları ve hizmetlerinin sektöre duyurulması gerektiğine çekildi.

Toplantı sonunda, Komitenin çalışmalarında kesişim yaşayacağı paydaşların tespit edilmesi ve bu paydaş grupların kesişimini yönetmek için sektör buluşma platformu yaratılması konusunda fikir birliğine varıldı

SOLAR STORAGE & NEXTGEN 2024

07 - 09 Kasım 2024 - İSTANBUL
SOLAR STORAGE 2023
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline