Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEPAV ve BP Türkiye işbirliğinde, "TEPAV – BP Enerji Forumu” 6 Mart 2013, Çarşamba günü TEPAV binasında gerçekleşti. Konferansta enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye’deki yerleşik diplomatik misyonlar ve ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Dünya doğalgaz piyasalarında kaya gazı, LNG dahil olmak üzere kısa ve uzun dönemli gelişme ve eğilimler, bunların Avrupa ve Türkiye’ye olası etkileri ve karşılaştırılmalı Avrupa’yla Türkiye’deki doğalgaz piyasaları ve depolama konuları tartışıldı.

İGDAŞ, abonelerinin doğalgaz faturalarını tüm yıla yayarak ödemesini sağlıyor.

“Sabit Ödeme Sistemi” adı verilen bu ödeme kolaylığı ile aboneler kış aylarında yoğun doğalgaz kullanımından dolayı artan fatura miktarlarını kontrol altına alabiliyor.

Sadece kış aylarında yüksek faturalar ödemek yerine, ödemeyi diğer aylara da yayarak, tüm yıl boyunca belirlenen sabit bir fatura miktarını daha rahat ödeme imkânı buluyor.

 

DOSİDER Ekonomi Sempozyumu’nda dünya ekonomisi ve inşaat sektörü tartışıldı. DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Köse yaptığı açılış konuşmasında 1993 yılında kurulan derneğin her yıl yaptığı toplantılarda sektörün duayen isimlerinden dünya ve Türkiye ekonomisini dinlediklerini söyledi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel ve Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Av. Harun KILIÇ katıldı.
DOSİDER Ekonomi Sempozyumu’nda dünya ve Türkiye ekonomisinin son durumu, inşaat sektöründeki gelişmeler, doğalgaz ile ısıtma sektöründeki 2012 yılındaki pazar rakamları ve 2013’e dair öngörüler değerlendirildi.

TMMOB, doğalgazlı cihazlar ve bacagazı zehirlenmelerine karşı neler yapılması gerektiği üzerinde duruyor ve yaşanan olaylarda genellikle kaçak cihaz bağlantılarının yapıldığı, bu bağlantıların ve mekanların standartlara uymadığı ve yanısıra standart dışı ürünlerin kullanılması sonucu üzücü olayların gerçekleştiği üzerinde duruyor.

Son günlerde basında sıkça görmeye başladığımız karbonmonoksit zehirlenmeleri vakaları soğukların da başlamasıyla artış gösterdi. Zehirlenmelerin kaynağında ise standartlara ve tekniğine uygun olmayan bacalar yatmaktadır.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan BACADER Genel Koordinatörü Ümit ERTURHAN şunları söyledi:

İGDAŞ, aboneleri ile iletişimini sosyal medya üzerinden de gerçekleştirmeye başladı.

Enerji sektörü yetkilileri ICCI 2013 etkinliği öncesinde İstanbul'da yaptıkları toplantıda doğalgaz konulu bilgilerini paylaştılar.
BOTAŞ; yıllık ve günlük doğalgaz talebinde sıkıntı görmüyor. Hava koşullarında yaşanacak beklenmedik değişiklik ve buna bağlı olarak yaşanacak teknik sorunlar dışında doğalgaz kesintisi olmayacak. Tuz gölü depolama sahası için de ilave yatırımlar gerekiyor.

UGETAM ‘da Doğal Gazın Ölçüm ve Faturalandırılması eğitimi gerçekleşecektir
Eğitim süresi toplam 12 saattir, 4-5 Aralık 2012 tarihlerinde, saat : 09:00-16.00 arasında gerçekleşektir.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline