Doğalgaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEPAV ve BP Türkiye işbirliğinde, "TEPAV – BP Enerji Forumu” 6 Mart 2013, Çarşamba günü TEPAV binasında gerçekleşti. Konferansta enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye’deki yerleşik diplomatik misyonlar ve ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Dünya doğalgaz piyasalarında kaya gazı, LNG dahil olmak üzere kısa ve uzun dönemli gelişme ve eğilimler, bunların Avrupa ve Türkiye’ye olası etkileri ve karşılaştırılmalı Avrupa’yla Türkiye’deki doğalgaz piyasaları ve depolama konuları tartışıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşar Yardımcısı Sefa Aytekin’in açılış konuşması yaptığı forumda,

BP Enerji Ekonomisti Gareth M Jones, “Doğalgaz Piyasalarında Esneklik: Depoloma” konulu bir sunuş gerçekleştirdi.

BP olarak, 2030 yılında günümüzde kullanılan enerjinin %45 daha fazlasının tüketileceğini tahmin ettiklerini ifade eden Jones sözlerine şöyle devam etti: “Artan bu enerji talebini karşılayabilmek için 2030 yılına kadar küresel ölçekte 25 ile 30 trilyon ABD doları arasında değişen değerde yatırım yapılması gerekiyor. Şu an itibariyle eldeki verilere göre 2030 yılına kadar enerji alanında her yıl 1 trilyon ABD doları yatırım yapılacak.”

Forumda Jones, “Dünya birincil enerji kaynakları içinde doğalgazın payı hızla artmaktadır. Yeni gaz kaynakları ve üretim teknikleri ile birlikte bugünkü tüketim dikkate alınırsa, 100 yıllık gaz rezervi bulunmaktadır. Artan doğalgaz tüketimi özellikle ithalatçı ülkelerde depolamanın önemini öne çıkarmaktadır.” dedi.

Doğalgazın LNG ticareti ile birlikte daha esnek, daha güvenilir ve daha ticari küresel bir ürün haline geldiğini ifade eden Jones, 1999 yılında yalnızca 9 ülkenin LNG ithalatı yaptığını, bugün ise bu rakamın 22’ye yükseldiğini belirtti. Türkiye’de de doğalgaz tüketiminin her yıl arttığını belirten Jones, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğalgaz piyasalarında esneklik sağlamak için depolamaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

İngiltere Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Janet Douglas, “Enerji alanındaki işbirliği, her iki ülkenin başbakanları tarafından desteklenen İngiltere-Türkiye Stratejik Ortaklık Belgesi ve İngiltere-Türkiye CEO Forumu gibi ortak girişimlerde yer almaktadır. İngiliz hükümeti enerji sektöründe İngiltere ve Türkiye arasında var olan iyi ilişkilerilere özel önem atfetmekte ve bu alandaki etkinlikleri desteklemektedir. Ayrıca İngiltere ve Türkiye arasında halihazırda olan enerji alanındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi arzu etmektedir” dedi.{jcomments on}

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline