Doğalgaz

UGETAMUGETAM

UGETAM’DA ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ (KORREKTÖR) KALİBRASYONLARI BAŞLADI

UGETAM, kalibrasyon laboratuvarı, Tip1 Elektronik Hacim Düzeltici (Electronic Volume Corrector - EVC) cihazlarının kalibrasyon hizmetlerini vermeye başlamıştır.

Bilindiği üzere, doğal gazın birim hacmindeki enerji, içeriğine ve bulunduğu koşullara göre değişkenlik gösterdiği için faturalandırma, hacimdeki değişkenlikler belirli standart koşullara dönüştürüldükten sonra yapılmak zorundadır. Bu işlem için sıcaklık, basınç ve gaz bileşimine göre düzeltme yapan Elektronik Hacim Düzelticiler kullanılmaktadır.

Mevzuata göre 300 mbar üzerindeki kullanım basınçlarında gaz ölçümünde Elektronik Hacim Düzeltici cihazların kullanılması zorunluluktur. Bütün ölçüm cihazlarında olduğu gibi Elektronik Hacim Düzeltici cihazların da belirli sürelerde ölçüm doğrulaması yapılması bir gerekliliktir. Çoğu Avrupa ülkesinde faturalandırmayı doğrudan etkilemesi dolayısı ile bu cihazların periyodik kontrolü yasal zorunluluktur.

UGETAMUGETAMUluslararası dokümanlarda bu ölçüm cihazlarının yılda en az bir kere periyodik kontrole tabi tutulması önerilmektedir. Bunun yanında, genel teknik bir yaklaşım olarak basınç ve sıcaklık sensörleri için asgari 1 yıl periyodu, bütün sektörlerde tavsiye edilmekte ve uygulanmaktadır.

UGETAM, Elektronik Hacim Düzeltici cihazlar için EN 12405-1 standardının A.2. Referans şartlardaki doğruluk deneyi (Prosedür 1)’e göre kalibrasyon hizmeti sunmaktadır. Kalibrasyon sonucu basınç ve sıcaklık sensöründeki standart dışı sapmalar düzeltilebilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye http://www.ugetam.com.tr/pdf/MAKALE.pdf adresinden ulaşılabilir.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline