Çevre

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin,18 Temmuz günü İstanbul’da yaşanan su taşkınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Betona teslim edilen bir kentin yağmura teslim olması kaçınılmazdır" dendi.

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin,18 Temmuz günü İstanbul’da yaşanan su taşkınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Betona teslim edilen bir kentin yağmura teslim olması kaçınılmazdır" dendi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin,18 Temmuz günü İstanbul’da yaşanan su taşkınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Betona teslim edilen bir kentin yağmura teslim olması kaçınılmazdır" dendi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin,18 Temmuz günü İstanbul’da yaşanan su taşkınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Betona teslim edilen bir kentin yağmura teslim olması kaçınılmazdır" dendi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi; İstanbul’un beklenenden fazla yağış almasının, yağmurun bir doğa olayı olduğu gerçeğini değiştirmediğini, kentleşme ve imar konularında yapılan yanlışların doğa olayını doğal afete çevirdiğini, kentlerin bu vahim tablo ile karşı karşıya bırakan yanlışlara dikkat çekmek gerektiğini belirtti.
Plansız, programsız, hiçbir bilimsel kabule dayanmadan imar planları hazırlanır, dere yatakları yapılaşmaya açılır, imarsız kentler yaratılır, kaçak yapılaşma ve sağlıksız kentleşmeye dönüşen tasarruflarda bulunulursa, kentleri imarsızlığa ve sağlıksız yapılaşmaya mahkûm edersiniz, diyen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi;
yolları, köprüleri, barajları inşa ederken kentlerin yeşil alanların, su havzalarının korunmasını asli sorumluluk saymazsanız, alt yapı yatırımlarını ihmal ederseniz, bugün karşı karşıya kaldığımız görüntü kimse açısından şaşırtıcı
olmayacağının altını çizdi.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, merkezi, bütünlüklü, sürdürülebilir imar planının bir an önce hazırlanması, dere yataklarındaki yapılaşmaya son verilmesi, alt yapı yatırımlarına ağırlık verilmesi, orman ve su havzalarının korunup çoğaltılmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi, kentlerin betondan kurtarılması çağrısında bulundu.

ICSG İstanbul 2018

ISAF İstanbul 2018