Genel

LAGEDO : Geri Kazanım Sektöründe En İleri Teknoloji -Levent Taşkın / LAGEDO Yönetim Kurulu Üyesi

LAGEDO’nun amacı günün koşullarında olabilecek en yüksek teknolojiyi kullanarak ömrünü tamamlamış lastiklerden kauçuk tozları üretmektir.

 

Levent Taşkın - LAGEDO Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Taşkın - LAGEDO Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Taşkın - LAGEDO Yönetim Kurulu Üyesi
Günümüzde dünyadaki motorlu taşıt sayısı 2 milyara yaklaşmaktadır, ülkemizde ise yılda 280.000 ton Ömrünü Tamamlamış Lastik ortaya çıkmaktadır. Bu lastiklerin geri kazanımı, hem ekosistemimize olan negatif etkilerinin yok edilmesi hem de içindeki değerli malzemelerin döngüsel ekonomiye kazandırılması açısından kritik öneme sahiptir.

Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar lastiğin kullanım ömrü sona ermektedir. Artan sanayileşme ve gelişen ulaşım ağları neticesinde kullanım ömrünü tamamlayan lastikler yığınlar halinde birikerek çevremiz için tehdit haline gelmiştir Ortaya çıkan bu lastiklerin depolanması, biriktirilmesi ve doğaya terkedilmeleri yasaktır. Lastikler yapıları itibari ile Doğal Kauçuk, Sentetik Kauçuk, Karbon siyahı gibi birden fazla değerli içeriğe sahiptir.
Günümüz teknolojisi lastikte bulunan bileşenlerin özelliklerini yitirmeden geri kazanılmasını mümkün kılacak seviyeye ulaşmıştır. Lastikleri oluşturan her bir bileşen en verimli şekilde geri kazanılmaları için birbirinden farklı ekipmanlarda işlenmekte ve yüksek performans gösteren kauçuk tozları üretilebilmektedir.

LAGEDO’nun amacı günün koşullarında olabilecek en yüksek teknolojiyi kullanarak ömrünü tamamlamış lastiklerden kauçuk tozları üretmektir.

LAGEDO teknolojisi ile ülkemiz neler kazanacak?
Öncelikle ömrünü tamamlanmış lastiklerle üretilecek olan kauçuk tozları ile piyasada bu ürünlere bulunan yüksek talebe cevap vererek yüksek ithalat oranlarını düşürüyoruz. Ülkemizde tamamen ithal edilen doğal kauçuk kullanımını azaltarak birçok sektörde hem üretim maliyetlerini düşürüyoruz, hem de ülkemizin ithalatını azaltarak ekonomiye büyük katkıda bulunuyoruz. Ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye olan etkilerini sona erdiriyoruz. Ürettiğimiz yüksek performanslı ürünler ile lastik, kauçuk, ayakkabı ve inşaat sektörlerine çözüm sunuyor ve bu sektörlerdeki doğal kauçuk kullanımlarını çok önemli ölçüde düşürüyoruz, üretim maliyetlerini aşağıya çekiyoruz. Bunun sonucunda döngüsel ekonomiye katkı sağlanabilecek ve üretici maliyetleri düşecektir. Diğer yandan ömrünü tamamlamış lastikler ile elde ettiğimiz ürünlerin yeni lastik üretiminde kullanılması ile son kullanıcılara daha çevreci ürünler sunulmuş olacaktır. Ömrünü tamamlamış lastikleri asfalta dönüştürüyoruz ve asfaltın aşınma tabakası olan en üst tabakasının dayanıklılığını en üst seviyeye çıkaran ürünleri kamu ve özel sektöre asfalt malzemesi olarak sunuyoruz.
Aynı zamanda LAGEDO ürünlerinin kalitesi endüstriyel ürünlerin yerini alabilecek düzeyde olduğu için çevreye olan diğer katkısı da daha düşük karbon ayak izine neden olmasıdır.

LAGEDO Şirketi ömrünü tamamlamış lastiği 200 μm’ye kadar olan tanecik boyutlarında kauçuk tozu haline getirmekte ve bu süreci de Kartepe/Kocaeli’ndeki üretim tesisinde 90 Kişiye istihdam sağlayarak yapacak yatırımına devam etmektedir.
Üretim tesisimiz 10.000 m2 kapalı alanı ve 4.000 m2 açık alanı ile konusunda en büyük tesis olma özelliğine sahip; Amerika’dan, Hollanda’ya; İsviçre’den Almanya’ya farklı ülkelerden seçilen tam otomasyonlu, en iyi markaların ekipmanlarıyla donatılmış; ‘’Water Pulse’’ teknolojisi ile İsviçre’den sonra ilk kez Türkiye’de kurulacak ve üretim teknolojisi için öncülük yapacak şekilde kurulmaktadır.

LAGEDO, Dünya’daki en ileri teknolojiyi ülkemize getirmekte öncülük yaparak, İsviçre’den sonra ilk kez Türkiye’de kullanılacak üretim teknolojisine ait makina yatırımlarının anlaşmalarını tamamlamıştır.

LAGEDO’yu farklı kılan teknoloji nedir?
LAGEDO, patenti İsviçreli bir firmaya ait olan ‘’Water Pulse’’ teknolojisini kullanacaktır. ‘’Water Pulse’’ teknolojisi, ömrünü tamamlamış lastiğin sırt kısmına 2.500 bar basınçla su uygulayarak, lastikteki kauçuğu 200 mikrometre tanecik boyutunda saf kauçuk tozuna çevirir. Lastiğin yapısını bozmadan içindeki kauçuğu yüksek kaliteli kauçuk tozuna dönüştürür. Isı ve kimyasal içermeyen jet öğütme, 200 mikron tanecik boyutunda en yüksek kalitede kauçuk tozu çıktıları sağlar. Proseste sadece su kullanılır ve kullanılan su %90 geri geri kazanım ile tekrar üretimde kullanılır. Üretimde su ve doğalgazlı ısıtılan hava ile kurutma dışında başka hiçbir işlem yoktur. Çevreye duyarlı, temiz ve atık gazı olmayan eşi benzeri olmayan bir üretim prosesini kullanıyoruz.

LAGEDO ile hem ülkeye yüksek miktarda ithal edilen doğal kauçuğun ithalat oranını azaltarak ülkeye döviz kazandırıyor, hem de birçok sektörün üretim maliyetlerini düşürüyor. Üstelik çevreyi koruyor, daha düşük karbon izine katkı sağlıyor. Üstelik tüm bunları patenti bir İsviçre firmasına ait ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırarak yapıyor. Sonuçta ömrünü tamamlamış lastikte bulunan bileşenlerin özelliklerini yitirmeden geri kazanılıyor. Hem ülkeye yatırım yapmak, hem istihdam yaratmak, hem çevreyi korumak, hem ülkenin ithalat oranını azaltmak, hem ömrünü tamamlamış lastikleri yok ederek birçok sektöre yüksek kaliteli hammadde üretmek için kolları sıvadık. Biz LAGEDO olarak gururluyuz. Ülkemizi seviyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak ve ülkemize hem teknoloji, hem de döviz kazandıracağımız için mutluyuz.

Levent Taşkın / LAGEDO Yönetim Kurulu Üyesi

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250

ISAF Security Safety 2021