Genel

TTMD COVID-19 Teknik Komitesi, Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği’nin (American Industral Hygiene Association - AIHA) yayımladığı İşe Sağlıklı Dönüş başlığı altında COVID-19 karantinasından sonra küçük işyerlerinin yeniden açılması ve müşterilerine hizmet vermesi süreci için hazırlamış olduğu rehberleri tercüme etmiştir.

 

İşe Dönüş: Şantiyeler Genel Bakış
İşe Dönüş: Şantiyeler Genel Bakış
İşe Dönüş: Şantiyeler Genel Bakış
İnşaat endüstrisi pandemi sırasında, işe dönerken veya iş yerlerini açık tutarken birçok zorlukla başa çıkmak durumunda kaldı. Bu rehber, işe dönerken işveren ve çalışanlar için yol gösterici maddeler içerir. İnşaat endüstrisi, birçok tedarik zinciri, inşaat ve özel taahhüt organizasyonlarının omurgası olarak hizmet vermektedir ve COVID-19’un getirdiği değişen sağlık ve güvenlik zorluklarına hızla adapte olmuştur.
İnşaat firmaları, yüksek riskli iş faaliyetlerini kontrol etmek için kullanılan risk yönetimi kılavuzlarını almış ve aynı zihniyeti ve kılavuzu COVID-19’un sağlıkla ilgili risklerine uyarlamıştır. İnşaat piyasaları kritik altyapı altında kalsa da, inşaat projeleri, çalışan sağlığını işe geri dönüş için uyarlamak ve etkilenen işgücüyle programlarını yönetmek için benzersiz çözümler uygulamıştır. Proje sahalarında, pandemi enfeksiyon kontrol planları oluşturmalıdır ve bu kontroller izlenmelidir. Bu kontroller; fiziksel mesafe için kontrol önlemleri geliştirmeyi, işçi hijyenini, gelişmiş temizlik ve dezenfeksiyon protokollerini içermelidir.

İnsanları şantiyeye taşıma
İnsanları şantiyeye taşıma
İnsanları şantiyeye taşıma
Evde kalma kısıtlamaları kaldırılmaya başlarken, inşaat şirketleri normal operasyonlara geri döndüklerinde ele alınması gereken zor sorularla karşı karşıya kalıyorlar, örnek olarak:

• Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve üçüncü tarafları bu hastalıktan nasıl koruyabiliriz?
• İş gücümüz içerisinde hasta olanlar veya pozitif COVID-19 ile temas etmiş olanların hastalık bulaştırma riskini nasıl en aza indirebiliriz?

Bir İşveren Kendilerini ve İşçilerini Korumak İçin Ne Yapmalı?

İnşaat şirketleri önerilerdeki değişiklikleri, dezenfeksiyon stratejileri, işçi koruma metotları ve diğer en iyi yönetim uygulamaları için küresel veya yerel yönergeleri sürekli olarak izlemelidir. İşverenler ayrıca, yeni stratejileri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak için profesyonellerden oluşan bir ekip geliştirmeyi düşünmelidir. Ayrıca işverenler, COVID-19 bulaşma riskini azaltmak için fiziksel mesafe, havalandırma, gelişmiş temizlik uygulamaları, tuvaletler, toplama alanları ve temas yüzeyleri, kişisel hijyen, çalışan sağlığı, kişisel koruyucu ekipman (COVID-19 ile ilgili koruyucu ekipman yakın temas faaliyetleri için maskeler ve / veya yüz siperlikleri, iş eldivenleri) eğitim, atık ve çamaşır yıkama ve iletişim gibi stratejileri göz önünde bulundurmalıdır.

Normal iş operasyonlarına dönmek için ipuçları:

Otobüs kullanım planı
Otobüs kullanım planı
Otobüs kullanım planı
• Kritik altyapı çalışanları için güvenlik uygulamalarının uygulanması için CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) ve T.C. Sağlık Bakanlığı uyarılarını dikkate alın.
• SARS-CoV-2 virüsü, COVID-19 hastalığının gerçekleriyle ilgili çalışanlarınıza iletişim kurmak için bir soru cevap planı geliştirin.
• En az 1,5 metre sosyal mesafe için en iyi stratejileri belirlemek ve personelin yüz maske ve siperlikleri olduğundan emin olmak için proje sahasının görev tabanlı risk haritasını tamamlayın.
• Çalışmaları tamamlamak için gerekli personel sayısını azaltın. Geçici alanlar (iş römorkları günlük olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir).
• Şantiyede kimsenin semptom göstermesine olanak vermeyin. Destek ve rehberlik için sağlık sağlayıcılarınızla çalışın.
• Büyük miktarda insanın bir alanda olmasını gerektiren görevleri azaltın. Aynı alanda ticaret istiflemesini azaltmak veya ortadan kaldırmak için tasarım çalışması yapın.
• Toplantıları 10 kişi veya daha azıyla sınırlandırmayı düşünün. Çalışanlara, mümkün olduğunca yüz yüze toplantılar yerine telefon, skype, zoom veya whatsApp’da dahil olmak üzere sanal toplantı araçları kullandırılsın.
• Proje ekipleri kullanımdan sonra ortak iş istasyonlarını ve ekipmanlarını temizlemeli ve dezenfekte etmelidir.
• İş turları, satıcı demoları vb. gibi ziyaretler ortadan kaldırılmalıdır.
• Bir günlük onaylı ziyaretçi günlüğü edinin. Bu günlük, ziyaretçinin tarih, saat ve iletişim bilgilerini içermelidir.
• Bilgilendirme görüşmelerinin yeterli sıklıkta olduğundan ve katılımın zorunlu olduğundan emin olun.
• Proje sahasında 72 saatlik kesinti süresine izin vermek için 4 günlük bir çalışma takvimi düşünün.- Bu, 5 gün yerine, 4 güne sınırlı maruz kalma sağlar.- Son çalışmalar, COVID-19’un yüzeylerde 3 güne kadar aktif kalabildiğini göstermiştir.• Çapraz kontaminasyonu azaltmak için çalışanları rastgele yürümekten alıkoyun. (katlar veya binalar arasında durdurun.)
- Proje yapınız karmaşık ve büyükse, sert şapkalardaki renk kodu (çıkartmalar) dikkate alınabilir ve her bina veya alan için yalnızca gerekli renk erişimi sağlanabilir.
- Ayrıca bir alanda kolay tanınması için farklı renk T-shirt uygulaması yapabilirsiniz.
• Ortak alanlarda ve site boyunca sabun ve su bulunan birkaç el yıkama istasyonu kurun.
- Taşınabilir el yıkama istasyonları temin edin.
- Ayrıca araçlarda ve iş istasyonlarında el dezenfektanı teminini sağlayın.
• Sosyal mesafeyi korumak için mola alanlarını genişletin.
- Masalar, insanların birbirine yakın oturmasını engellemek için bantlar ile işa-retlenmelidir (X şeklinde).
- Mola odalarında, toplanma ihtimalini durdurmak için sandalyeler çıkarılmalıdır.
- Temizlik personeli yemek alanlarını saat başı dezenfekte etmelidir.
• Kişisel el aletlerini paylaşmayı ortadan kaldırın ve paylaşılan aletler kullanımdan önce ve sonra temizlenmelidir.
• Şantiyeye gidip gelmek için kullanılan minibüslerde kişi sayısını azaltın.
• Personeli mümkün olan en sıcak ayarda günlük olarak çamaşır yıkamaya ve maske ve siperliklerini kullanmaya teşvik edin.
• Çalışanların sağlığını izleyin. İyi hissetmiyorlarsa, evde kalmalarını söyleyin.
• İşgücü arasında pozitif bir COVID-19 vakası tespit edilirse, işçinin bulunduğu alanları hızla dezenfekte edin ve çalışanla temas etmiş olabilecek herkes için temas izini takip edin.
• Kişisel verilerin gizlilik gereksinimleri nedeniyle çalışan bilgilerinin iletişim takibi ve paylaşımı varsa İnsan Kaynakları rehberliğinde yapılmalıdır.

Testi pozitif çıkan çalışan:

- Çalışanı bulunduğu bölgeden izole edin.
- Çalışanla çalışan bireyleri de izole edin ve tüm taraflar sosyal mesafe kurallarına uymalı
- Genel yükleniciye bildirin.
- Pozitif test sonucu olan çalışanı en az 14 gün boyunca izole edin.
- Birinci basamak hekiminin talimatlarına uyun.
- Sağlık rehberliklerini izleyin.
- Varsa insan kaynakları işe dönüş süreci ile birlikte doktora danışarak işe dönüş protokolünü izleyin.
- COVID-19 ile ilişkili olan semptomlar (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile hasta olan çalışanlar, en az 72 saat boyunca eve gönderin. İlaç yardımı olmadan 72 saat sonunda semptom göstermez ise işe dönebilirler.
x Eğer COVID-19 ile ilgili belirtiler yaşıyorsanız veya COVID-19 pozitif olan birine maruz kaldıysanız, iş alanınızla ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı kılavuzlarındaki talimatlara uyulmalıdır.
- Temizlik ve dezenfeksiyon, eğitimli personel tarafından sık sık yapılmalı ve maske ve siperlikleri de dahil olmak üzere uygun kişisel koruyucu ekipman giymeli ve kullanımdan sonra eldivenleri atmalı ve tamamlandığında ellerini ve yüzünü yıkamalıdır.
- Gözle görülür şekilde kirli yüzeyler dezenfeksiyondan önce bir deterjan veya sabun ve su kullanılarak temizlenmelidir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinde, ev tipi seyreltik çamaşır suyu, alkol oranı en az %70 olan solüsyonlar ve T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19’a karşı etkili ürünlerin listesi takip edilmelidir.
• Çalışanların fiziksel mesafelerinin ve kontaklarının izlenmesi için şapkalar veya bileklikler içine takılan yakınlık ölçer cihazlar gibi giyilebilir teknoloji kullanılabilir.

NOT: İşverenin N95 maske sağlaması durumunda ilgili standartların gerekliliklerini yerine getirilmelidir.

• Pozitif vakaya işveren yanıtı:
- Çalışanı hemen izole edin, kullandığı ekipmanları dezenfekte edin.
- Semptomların başlamasından önceki 48 saatlik zaman diliminde vakayla temas edenleri izlemek için bir komisyon kurun.
• Şeffaflık için, her yüklenici durumu müşteriye bildirmelidir (gizlilik gereksinimlerinin takip edilmesini ve korunmasını sağlamak için İK uzmanınızı görevlendirin).
• İşveren ve İnsan Kaynakları, çalışan ve ailesi için destekleyici bakım sağlamak için çalışmalıdır.
• T.C. Sağlık Bakanlığının maruz kalma protokolleri takip edilmelidir.
• Çalışanlara ek kişisel koruyucu ekipman ve izleme sağlayın (şirketin takdirine bağlı olarak).
• NOT: T.C. Sağlık Bakanlığı uyarıları her zaman dikkate alınmalıdır.

Çalışanlar için tarama ve sıcaklık kontrolü önerileri

• Çalışanlar ateşlerini evde ölçebilir veya ateşlerini kızılötesi kamera kullanarak firma ölçebilir ve herhangi bir iş yerine girmeden önce mevcut fiziksel durumlarını değerlendirmek için tıbbi bir ankete cevap verilebilir.
• Evde ateşlerini izleyen çalışanlar, 37.7°C’yi aşan bir sıcaklığa sahiplerse amirlerini bilgilendirmelidir.
• 37.7°C’yi aşan bir ateşe sahip olan herhangi bir çalışan, en az 72 saat boyunca şantiyeye gelmemelidir. Evde kalmalıdır.
• Tıbbi ankete göre soruların herhangi birine “Evet” diyen çalışan, belirlenen bir sağlıkçı tarafından ikincil bir alanda değerlendirmeye alınıp alınmayacağı belirlenmelidir.
- Örnek Tıbbi Anket
x Son 14 gün içinde size veya yakın temas halinde olduğunuz bir kişiye CO-VID-19 teşhisi kondu mu? (Yakın temas 10 dakikadan fazla 1,8 metreden azdır).
x Son 72 saat içinde soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtiler yaşadınız mı? (ateş, nefes darlığı, öksürük, boğaz ağrısı veya nefes almada zorluk)
x Son 14 gün içinde uluslararası veya başka bir vaka sayısının fazla olduğu noktaya seyahat ettiniz mi?
- Kızılötesi kamera veya termal görüntüleme kamerası, iş yerinde ateşinizi ölçmek için kullanılabilir ve çalışana dokunma ihtiyacı olmadan doğru bilgi sağlar.

Bir Çalışan Kendilerini Korumak İçin Ne Yapmalı?

• COVID-19’un gerçekleri ile ilgili kendinizi eğitin.
- COVID-19 hakkındaki bilgilerinizi güvenilir kaynaklardan edinin.
• Kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya COVID-19 ile ilişkili semptomlardan herhangi birine sahipseniz, evde kalın.
- Her sabah ateşinizi kendi kendinize ölçün.
• Çalışma alanı içindeki kuralları anlayın ve büyük toplantılar yapmayın.
• Her zaman, bir yüz maskesi kullanın. Özellikle 1,5 metre sosyal mesafenizi koruyamıyorsanız kesinlikle maske kullanımına özen gösterin.
• İşvereninize, size sağlanabilecek kişisel temizlik ekipmanı ile ilgili endişeleriniz olup olmadığını ve bunu nasıl kullanacağınız konusunda doğru bir şekilde talimat verilip verilmediğini bildirin.
• Hijyen uygulamalarına özen gösterin ellerinizi su ve sabunla yıkayın ya da %60’dan fazla alkol oranı olan el dezenfektanları kullanın T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19’a karşı etkili ürünlerin listesi takip edilmelidir.
• Toplantılar yüz yüze olmamalı, ancak video, mesaj veya diğer konferans hattı tipi sistemler kullanmalıdır.
• Haftalık iş görüşmeleri sanal veya daha küçük gruplar halinde olmalıdır. Tüm yüz yüze toplantıları azaltılın.
• Eğer testiniz pozitif ise:
- Evde kalın ve kendinizi izole edin.
- Amiriniz ile görüşüp durumunuzu bildirin.
• Eğer başkalarıyla temas ettiyseniz bu kişileri bildirin.
• Semptomların başlamasından en az 48 saat önce kiminle temas ettiğinizi veya hangi ortak malzemeleri kullandığınızı veya hangi çalışma alanlarını paylaştığınızı söyleyin.
• İşe geri dönüldüğünde T.C. Sağlık Bakanlığı protokolünü takip edin.

Bir Müşteri COVID-19 İletimini En Aza İndirmek İçin Ne Yapabilir?

• Şantiyeye gelen müşteriler ve ziyaretçiler aynı sosyal mesafe uygulamalarını takip etmelidir.
• Şantiyeye girerken ve işçilerle görüşürken bir yüz maskesi kullanın.
• Kesinlikle el sıkışılmamalıdır.
• Panoları paylaşmayın, daha ziyade alanda dağılımı göstermek için bir beyaz tahta kullanın.
• Eğer herhangi bir semptom taşıyorsanız şantiyeyi ziyaret etmeyin ve evde kalın.
• Ziyaretçileri azaltmanın yanı sıra proje takibi ve güncellemeleri için sanal teknoloji kullanın.

 

KAYNAKLAR:
[1] AGC: The Construction Association – Pro-active Measures for Addressing CO-VID-19 / Pre-Screening Questionnaire https://www.agc. org/sites/default/files/Files/Safety%20%26%20 Health/AGC%20COVID-19%20Questionnaire%20 and%20Tips_03.26.2020_0.pdf
[2] AGC: The Construction Association - COVID-19 Recommended Practices for Cons-truction Job-sites https://www.agc.org/sites/default/files/Files/ Safety%20%26%20He-alth/COVID19%20Recom-mended%20Practices%20031920.pdf
[3] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency CISA resource on Critical Infrastruc-ture Workers
[4] Numerous wellness questionnaire examples are available online (e.g., https://doh.sd.gov/docu-ments/COVID19/BusinessScreening_Q&A.pdf )
[5] The EPA has developed a list of disinfectants for use against SARS-CoV-2: https://www.epa.gov/ pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
[6] American Society of Heating, Refrigeration, Air-conditioning Engineers ASHRAE CO-VID 19 resource for ventilation
[7] CDC Interim Critical Infrastructure Guidelines
[8] EPA-Registered Approved Disinfectant List N.
[9] AIHA’s Indoor Environmental Quality Committee developed these guidance documents about reopening and cleaning buildings after closures due to COVID-19: https:// aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/PublicResources/Re-coveringFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.
FINAL.pdf and ht-tps://aihaassets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/GuidanceDocuments/Worplace-Cleaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
[10] American Cleaning Institute’s COVID-19 Resourc-es https://www.cleaninginstitute.org/coronavirus

Bu rehber, Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği’nin(American Industral Hygiene Association - AIHA)sponsor olduğu İşe Sağlıklı Dönüş başlığı altında COVID-19 karantinasından sonra,küçük iş yerlerinin yeniden açılması ve müşterilerine hizmet vermesi süreci için hazırlanmış rehber(Reopening: Guidance For Construction Environment)tercümesi esas alınarak adapte edilmiştir.Bu rehberde yazılanlar işyerlerinin yeniden açılma sürecindegenel kuralları içermektedir. İş yerleri daima resmi uyarıları ve açıklamaları takip etmelidirler.

Haziran 2020 / Çeviren: Bilgutay Karaman

AIHA®1939 yılında kurulan Amerikan Endüstriyel Hijyen Ajansı (AIHA®), endüstri, hükümet, iş, akademik kurumları ve bağımsız kuruluşlarda çalışan mesleki hijyen profesyonellerinin ihti-yaçlarına hizmet eden en büyük uluslararası derneklerden biridir.Daha fazla bilgi için, www.aiha.org
İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları hakkındaİş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonelleri tahmin etme, tanıma, değerlendirme, ve çalışan-ların yaralanmasına veya hastalanmasına neden olabilecek işyeri koşullarını kontrol etmek. İSG uzmanları, sürekli bir planlama, yapma, kontrol ve eyleme geçirme döngüsü ile işyerle-rinin sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olun.
AIHA Korona virüs salgını kaynak Merkezi’nde ek kaynaklar alın.https://www.aiha.org/public-resources/consum-er-resources/coronavirus_outbreak_resourcesDanışman Listemizde size yakın bir endüstriyel hijyen ve size en yakın OEHS profesyonelleri bulun. Liste. https:// www.aiha.org/consultants-directory.

©aiha 2020 YASAL SORUMLULUK SINIRI: Bu rehber işyerlerinin yeniden açılmasında yardımcı olacak genel bir kılavuzdur.Her zaman yerel ve merkezi kamu otoritelerinin yasaları, yönetmelikleri ve talimatları takip edilmelidir.

TTMD
TTMD
TTMD

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250

ISAF Security Safety 2021