HVAC

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 12. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2017 tarihinde TTMD üyelerinin katılımlarıyla Ankara Latanya Otel’de yapıldı. Açılışın ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sayın Ethem Özbakır, yardımcılıklarına Tamer Çalışkan ve Dilşat Baysan Çolak seçildi. Gündem maddelerinin karara bağlanmasından sonra MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener ve İklimlendirme Meclisi ve İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, genel kurula hitaben birer konuşma yaptılar.

Soldan sağa: Sarven Çilingiroğlu ve Prof. Dr. Birol Kılkış. Devir teslim
Soldan sağa: Sarven Çilingiroğlu ve Prof. Dr. Birol Kılkış. Devir teslim
Soldan sağa: Sarven Çilingiroğlu ve Prof. Dr. Birol Kılkış. Devir teslim
2016-2017 yıllarına ait Faaliyet Raporu’nu sunan TTMD 12.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu, başkanlığı döneminde düzenlenen sempozyum, eğitim seminerleri, toplantılar ve diğer etkinlikler hakkında detaylı bilgi verdikten sonra, dönem içerisinde birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.  Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından 2016-2017 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tabloları ve Dernek Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul’a sunuldu. Dernek Tüzüğü’nün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi ve kabulünden sonra yeni yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemine geçildi. Üyelerin söz alarak görüş belirttiği son bölümün ardından 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Çalışmaları, Genel Kurul tarafından oy birliği ile ibra edildi.
Kurul üyelerini seçmek üzere yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev alacak olan TTMD XIII. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

soldan sağa: Tuba Bingöl Altıok, Handan Özgen
Soldan sağa: Tuba Bingöl Altıok, Handan Özgen
Soldan sağa: Tuba Bingöl Altıok, Handan Özgen
Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl Aday)
1.    Prof.Dr. Birol Kılkış (Başkan)
2.    Sarven Çilingiroğlu (Başkan Yrd.)
Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sayın Ethem Özbakır, yardımcılıklarına Tamer Çalışkan ve Dilşat Baysan Çolak seçildi
Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sayın Ethem Özbakır, yardımcılıklarına Tamer Çalışkan ve Dilşat Baysan Çolak seçildi
Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sayın Ethem Özbakır, yardımcılıklarına Tamer Çalışkan ve Dilşat Baysan Çolak seçildi

3.    Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.)
4.    Tuba Bingöl Altıok (Başkan Yrd.)
5.    Dr. Kemal Gani Bayraktar (Genel Sek.)
6.    Birol Eker (Muhasip Üye)
7.    Haşim Alan (Üye)
8.    Dr. Kazım Beceren (Üye)
9.    Göksel Duyum (Üye)
10.    Kemal Gökay (Üye)
11.    Nermin Köroğlu Işın (Üye)
12.    Gökhan Ünlü (Üye)
13.    Birol Yavuz (Üye)    

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek Aday)

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu
MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu

1.    Aykut Aslan
2.    Bora Atay
TTMD 12. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2017 tarihinde yapıldı
TTMD 12. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2017 tarihinde yapıldı
TTMD 12. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2017 tarihinde yapıldı
3.    Mustafa Nuri Çetin
4.    Hükmü Çömez
5.    Şaban Durmaz
6.    Dinçer Durukafa
7.    Seçkin Erdoğmuş
8.    Devrim Gürsel
9.    Seçil Kızanlık İskender
10.    Doğan Kaymal
11.    Züleyha Özcan
12.    Emre Özmen
13.    Tuna Yeşilırmak
Denetim Kurulu Üyeleri (Asıl Aday)
1.    Dr. İbrahim Çakmanus
2.    Murat Gürenli
 TTMD 12.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu
TTMD 12.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu
TTMD 12.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu
3.    Handan Özgen    Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek Aday)
1.    Dr. Celalettin Çelik
2.    Orhan Gürson
3.    Hırant Kalataş
Onur Kurulu Üyeleri (Asıl Aday)
1.     Celal Okutan
2.     Akdeniz Hiçsönmez
3.     Erdinç Boz    Onur Kurulu Üyeleri (Yedek Aday)
1.     Engin Kenber
2.    Ömer Kantaroğlu
3.    Ersin Gürdal
*Yönetim Kurulu ilk altı isim ve Onur Kurulu Üyeleri dışındaki isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Prof.Dr. Birol Kılkış, TTMD XIII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Birol Kılkış, TTMD XIII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Birol Kılkış, TTMD XIII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Birol Kılkış

Birol Kılkış 1949 yılında Ankara da doğdu.

1966 yılında TED Ankara Kolejini ve 1970 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünü iftihar ve yüksek şeref dereceleri ile bitirdi. TÜBİTAK ve CENTO Bursları ile okudu. 1972 yılında von Karman Enstitüsünden Akışkanlar Mekaniği dalında Şeref Diploması ile mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ ye intisap etti ve sırası ile Yüksek Mühendis ve Doktor derecelerini aldı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Öğrenci İşleri Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. ODTÜ Havacılık Mühendisliği Bölümünün kurulması çalışmalarına etkin biçimde katıldı, ders programlarını geliştirdi. Türk Standartları Enstitüsünde 7 adet TSE Standardı hazırladı. 1981 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülünü kazandı. Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği ve Türkiye Güneş Enerjisi Derneklerinin kurucu üyeleri arasındadır. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisinin uzun yıllar editörlüğünü yaptı. 1981 ve 1983 yılları arasında ABD Gannon Üniversitesinde kadrolu öğretim üyesi olarak çalıştı, Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarını kurdu. 1984 yılında Doçent, 1980 yılında Profesör oldu. 1991-2008 yılları arasında ABD de Uluslararası düzeydeki bir enerji Firmasının ARGE Direktörlüğünü üstlendi. Bu süre içerisinde öğretim üyesi olarak ve ASHRAE Distinguished Lecturer olarak da hizmet verdi, sektörel seminerler düzenledi. ANSI/ASHRAE Standard 138’i hazırladı. Türk Tesisat Mühendisleri Derneğinin kuruluşunda ve Derneğin ASHRAE Asosye Üye olmasında etkin görev aldı. TTMD Dergisinin değişik sayılarında Türkçe ve İngilizce özgün makaleleri yayınlandı. TTMD Uluslararası Konferanslarının organizasyonunda çalıştı, değişik çalıştaylarına katıldı. TTMD nin ASHRAE de Asosye Üye Temsilcisidir. ASHRAE kuruluşunun değişik teknik komitelerinde çalışmaları devam etmekte olup bu kuruluşun Fellow Üyesi unvanına sahiptir. 2008 yılında ise Üstün Hizmet ve Olağanüstü Hizmet Ödüllerini kazandı. Aynı kuruluşun TC 7.4 Ekserji Komitesi kurucu başkanı ve TC 1.10 Kojenerasyon Komitesi ve Mikro-Kojenerasyon Standart Hazırlama Komisyonu, TC 1.6 Terminoloji Komisyonu üyesidir.

Şu ana kadar değişik komite ve komisyonlarda 7 kez başkanlık görevleri yanı sıra, Teknik Komiteler 6. Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca ASHRAE El Kitaplarında Kojenerasyon, Isıl Sistemler ve Ekserji konularındaki kısımlarda yazarlık ve revizörlük yapmaktadır. ASHRAE Advanced Learning Institute da Işınımsal Panel Sistemleri konusunda ortak yazar olarak kurslar düzenledi. Türkiye TÜBİTAK Jeotermal Enerji Raportörü olarak, Aydın ve Denizli kentleri için jeotermal enerji tabanlı birlikte ısı ve güç bölge enerji projelerini hazırladı. TUBİTAK TSAD projesi ile Yatağan Santralinin atık ısısının Yatağan ve Muğla kentlerinde kullanımına ilişkin kojenerasyona dönüşüm TÜBİTAK projesini oluşturdu ve başlattı, proje süresince dış danışmanlık görevinde bulundu. AB FP6 HEGEL Poly-generation projesinde mekanik tasarım başkanlığı yaptı, 165 kW elektrik gücündeki bir ünite ODTÜ MATPUM da kuruldu.

2008 yılında Başkent Üniversitesine intisap etti ve halen Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu yönetim kurulu üyesidir. 2014 yılında ise Avrupa Birliği Güneş Enerjisi Sistemleri Paneli Yönetim Kuruluna seçilmiş bulunmaktadır. EİEİ Örnek Ev, ESER ve OSTİM Yeşil Binalarındaki mekanik tesisat ve yenilenebilir enerjiler konusunda danışman/proje ortak müellifi olarak çalıştı. ESER Binası özelinde Ekserji Tabanlı Yeşil Tesisat Otomasyonu konusunda gerçekleştirilen TÜBİTAK Projesinde yer aldı. Diğer patent çalışmaları yanı sıra Operatif Sıcaklık Ölçer konusunda ortak patenti bulunmaktadır. Bu çalışmaları ile 2016 yılı TET ARGE Proje Pazar’ında Enerji Dalında Büyük Ödülü kazandılar. 

TTMD de son olarak Şiir Kılkış ile birlikte yazdıkları Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Birleşik Isı ve Güç Üretimi isimli özgün kitabı yayınlanmış olup bu kitap ASHRAE de İngilizce olarak da yayınlanacaktır. Kendisinin 500 ü aşkın yayını bulunmaktadır.