Genel

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Mali Genel Kurulu, 20 Mart 2017 tarihinde YTÜ Makine Fakültesi Dekanlık Binası Prof. Dr. Şerafettin OYDAŞIK salonunda düzenlendi. Toplantıda 2017 yılında yapılacak ve yapılmakta olan faaliyetler, 2017 yılı çalışma programı ve 2016 yılı mali tablolarının onaylanması, öneriler ve dilekler konuşuldu.

ISKAV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Eğrican tarafından açılan genel kurul, saygı duruşunun ardından Divan Kurulu seçimiyle devam etti. Divan Başkan Yardımcılığına Turgay Yay Sekreterliğe Ozan Atasoy seçildi.

ISKAV Başkanı Vural Eroğlu, 2017 yılında yapılmakta olan faaliyetleri ve Sürdürülebilir Vakıf Modeli konusundaki fikirlerini, çalışmalarını aktardı. Yılsonunda gerçekleşecek Genel Kurulda hazırlanacak iş modelini sunacaklarını ifade etti.
Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu Faaliyetlerinde; Nurettin ÖZDEMİR tarafından mesleki eğitime katkı olarak üniversiteler, meslek yüksekokulları ve meslek liseleri ile ortak çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ve İSMEK ile gerçekleştirilmesi öngörülen okul projeleri aktarıldı. Bu projelerde sektör dernekleriyle birlikte çalışacaklarını vurguladı. Teknik ve İdari alanlarda şirketlere verilen eğitimleri anlattı. Eğitim ve Laboratuvar Komisyonunda ayrıcaTest Ayar ve Dengeleme (TAD) Sertifika Programı konusunda bilgi verdi. 13 Ocak 2017 tarihinde ikincisi başlatılan programda 14 katılımcının yer aldığını belirtti. Sınav komitesi tarafından uygulama sınavlarının değerlendirildiğini ekledi. Milliyet ISKAV gazete ekinden de bahsetti. Üçüncü sayısının Teskon’a özel olarak Bütünleşik Performans konusuyla yayınlanacağı bilgisini paylaştı.

Etik Değerler Komisyonu faaliyetlerini ise Komisyon Başkanı Ozan Atasoy aktardı. Komisyonun vizyonu tekrar ele alındığını vurguladı. Etik değerlere uygun davranış biçimi ile Türkiye iklimlendirme sektörü ve şirketlerinin değerinin artırılması hedeflendiğini belirtti. Komisyonda yapılmak üzere öne çıkan başlıkları; mühendislik etiği, iş etiği, sunumlar, basılı yayınlar yaparak algının güçlenmesini sağlamak, etik algısı için anket çalışması yapmak ve Etik İtibar Derneği ile ilişkilerin geliştirilmesi şeklinde sıraladı.
Taner Yönet’in sunduğu Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyonu faaliyetlerinde; ISKAV TAD Uygulamalı Eğitim ve Sınav Merkezi laboratuvarından bahsedildi. Laboratuvarın sınav ve uygulama merkezi olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti. Sertifika programının ikincisinin tamamlandığını belirtti. Komisyona bağlı olarak Pazarlama Çalışma Grubu kurulduğunu ve TAD yapılması konusunda bilinç oluşturmak adına şantiye ziyaretleri yapıldığını vurguladı. Taahhüt firmalarının şantiyelerinde en az bir mühendisin TAD eğitiminden geçmesinin faydalı olacağını ve yüklenici firmalarla görüşülmesi gerektiği konuşuldu.

Yayın Komisyonu faaliyetlerini Metin DURUK aktardı. Yayımlanan kitaplardan, kitapların ISKAV’ın web sitesinden elektronik ortamda yayımlanmasına yönelik teknik ve idari sistemin oluşturulması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Yeni Projeler Komisyonu faaliyetlerini ise Çağdan YILMAZ aktardı. YILMAZ; iklimlendirme sektörü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak alt çalışma gruplarının oluşturulduğu, iç hava kalitesini ölçme ve farkındalık oluşturma hedeflendiğini belirtti. YILMAZ Havaryum projesi için finansman araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

İklimlendirme Sektöründe Şirketlerin Sürdürülebilirliği konulu konferans çalışmasını aktardı.
3-4 Mayıs 2017 tarihlerinde Point Otel Barbaros’da gerçekleştirilecek konferansın Ekonomi ve Teknoloji alanlarında sürdürülebilirlik konularını ele alacağını belirtti. Komisyon faaliyetlerinin anlatılmasının ardından öneriler ve sorular ile devam eden ISKAV Mali Genel Kurulu, 2016 yılı mali tablolarının sunulması ve onaylanmasıyla sona erdi.


ICSG İstanbul 2018

ISAF İstanbul 2018

Facebook