Genel

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 28.11.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti, 2016 yılı faaliyetleri, 2017 yılı çalışma programı, bütçesinin onaylanması, öneriler, dilekler konuşuldu.

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 28.11.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti, 2016 yılı faaliyetleri, 2017 yılı çalışma programı, bütçesi onaylanması, öneriler, dilekler konuşuldu.
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 28.11.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti, 2016 yılı faaliyetleri, 2017 yılı çalışma programı, bütçesi onaylanması, öneriler, dilekler konuşuldu.

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 28.11.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti, 2016 yılı faaliyetleri, 2017 yılı çalışma programı, bütçesi onaylanması, öneriler, dilekler konuşuldu.
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican tarafından toplantı açıldı, saygı duruşu sonrası Divan Başkanlığına Mustafa Aslancan ve Sekreter olarak Asrin Bakır seçildi. 2016 yılı faaliyetlerini Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu aktardı.

Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu faaliyetlerini Nurettin Özdemir'in mazereti nedeniyle Vural Eroğlu özetledi.

Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu Faaliyetleri'nde, mesleki eğitime katkı, üniversiteler, meslek yüksek okulları ve meslek liseleri ile ortak çalışmalar anlatıldı. Sertifikalı Satış Pazarlama Programı eğitiminin iki kez yapıldığı, şu anda üçüncüsünün öngörülmekte olduğu, şubat ayı içinde başlatılacağı belirtildi.

Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu'nunda; Test Ayar ve Dengeleme Sertifika Programı TAD konusunda bilgiler aktarıldı. Haftada iki günden yaklaşık beş hafta süren eğitim programı sonunda iki aşamalı sınav programı uygulanmakta. ISKAV TAD Sertifikasını almaya hak kazanıyor ve sektörde TAD sertifikalı Makine Mühendisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Milliyet - TAD Gazetesi'nden bahsedildi. YTÜ ile iş birliği devam ettiği, Kültür Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ile görüşmeler gelişmeler aktırıldı. Üniversite Sanayi iş birliği için güçlü bir yapı oluştu.

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Kurul Toplantısı
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Kurul Toplantısı

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı Genel Kurul Toplantısı
Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu Yıldız Teknik Üniversitesi İklimlendirme Dalı Burs Programı Ekim ayı itibariyle başlatıldı. 25 öğrenciye burs verilmekte ve fFirmalar program sayesinde nitelikli iş gücüne erişmekte olduğu belirtildi.Aynı Komisyon teknik eğitimlere oluşan taleplere de cevap vermektedir.

Etik Değerler Komisyonu faaliyetlerini Komisyon Başkanı Ozan Atasoy aktardı. Komisyonun vizyonu tekrar ele alındı. Etik değerlere uygun davranış biçimi ile Türkiye iklimlendirme sektörü ve şirketlerinin değerinin artırılması hedeflenmekte. Üzerinde durulan konularda; mühendislik etiği, iş etiği, sunumlar, basın ile yayınlar yaparak algının güçlenmesini sağlamak, etik algısı için anket çalışmaları, Etik İtibar Derneği ile ilişkilerin geliştirilmesi gibi planlar belirtildi.

Fonksiyon Test Ayar kontrol komisyonu faaliyeklerini Taner Yönet sundu. ISKAV Laboratuvarından bahsedildi. Sınav ve uygulama merkezi olarak sertifika kullanımına açıldığı belirtildi. Taahhüt firmalarının şantiyelerinde en az bir mühendisin bu eğitimden geçmesi gerektiği, müteahhit firmalar ile görüşülmesi gerektiği konuşuldu.Yüksel Köksal'ın katkısı ise hedef kitle yatırımcı ve tasarımcı olmalı fikriydi.

Yayın Komisyonu faaliyetlerini Çiğdem Akbulut Can aktardı. yayınlanan Kitaplar belirtildi, İSKAV'ın web sitesinden elektronik ortamda yayınlanmasına yönelik teknik ve idari sistemin olu

Vural Eroğlu
İSKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu

İSKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu
şması çalışmalarından bahsedildi.

Yeni Projeler komisyonu faaliyetlerini Başkanı İsmet Mura sundu. İklimlendirme sektörü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak alt çalışma gruplarının oluşturulduğu, iç hava kalitesini ölçme ve farkındalık oluşturma hedeflendiği, Havaryum projesi için finansman araştırmalarının sürdüğü, rekabetçilik çalıştayı hazırlıklarından, hakemlik-arabuluculuk çalışma grubunda avukat desteği ile tahkim metni çalışmalarından bahsedildi.

Öneriler ve sorular ile toplantı devam etti.

Bütçe gelir gider tablolarının sunumu ve 2017 bütçesinin onaylanması ile Genel Kurul toplantısı tamamlandı.

Etik Değerler Komisyonu Başkanı Ozan Atasoy
Etik Değerler Komisyonu Başkanı Ozan Atasoy

Etik Değerler Komisyonu Başkanı Ozan Atasoy
Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyonu Başkanı Taner Yönet
Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyonu Başkanı Taner Yönet

Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyonu Başkanı Taner Yönet
Yayın Komisyonu Başkanı Çiğdem Akbulut Can
Yayın Komisyonu Başkanı Çiğdem Akbulut Can

Yayın Komisyonu Başkanı Çiğdem Akbulut Can
Yeni Projeler Komisyonu Başkanı İsmet Mura
Yeni Projeler Komisyonu Başkanı İsmet Mura

Yeni Projeler Komisyonu Başkanı İsmet Mura
İSKAV Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Metin Duruk
İSKAV Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Metin Duruk

İSKAV Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Metin Duruk

 

 

ICSG İstanbul 2018

ISAF İstanbul 2018

Facebook