Enerji

Ülkemizde enerji tüketimine olan talep, ekonomik büyümenin artış gösterdiği gelişmekte olan diğer ülkelerde de sıkça rastlandığı üzere, düzenli olarak yükselmektedir. Grundfos Pompa, Enerji Yöneticiliği Eğitimi’ne destek veriyor. İzmir MMO eğitim sorumlusu Volkan Kazanç’ın koordine ettiği ve Türkiye’deki mühendis grubun katıldığı sertifika programında, pompa hidroliği yapısı ve pompalarda enerji verimliliği üzerine Grundfos Ege Bölge Müdürü Ahmet Demir eğitim verdi.

 

İzmir MMO Enerji Yöneticiliği Eğitimine Grundfos'dan Destek
İzmir MMO Enerji Yöneticiliği Eğitimine Grundfos'dan Destek
İzmir MMO Enerji Yöneticiliği Eğitimine Grundfos'dan Destek
Türkiye’nin gittikçe artan enerji tüketimine sürdürülebilir bir politikayla cevap vermek ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2014 tarihli Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporu’nda belirtildiği gibi birincil enerji tüketiminde %70’leri, elektrik üretiminde %55’leri aşan dışa bağımlılık sorununu aşmak için, ulusal ve kamusal çıkarlara dayalı enerji strateji ve programları uygulamak gerekmektedir.

Makina Mühendisleri Odası (MMO), söz konusu politika ve stratejiler çerçevesinde “Enerji Yöneticiliği Eğitimi” sertifika programı düzenliyor.

MMO, enerji yöneticisini “endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişi” olarak tanımlamaktadır. Eğitimin içeriği, enerji yöneticisi adaylarına sanayide ve binalarda enerji verimliliğini ve tasarrufunu artırıcı yöntemleri aktarmayı, teorik bilgileri uygulamada göstermeyi amaçlıyor.

Enerji verimliliği söz konusu olduğunda, pompaların enerji tüketimini azaltmada büyük bir potansiyel taşıdıkları bilinmektedir. Grundfos Pompa, bu potansiyeli daha etraflıca tartışmak ve sektörel bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmak için, Enerji Yöneticiliği Eğitimi’ne destek veriyor. İzmir MMO eğitim sorumlusu Sayın Volkan Kazanç’ın koordine ettiği ve Türkiye’deki mühendis grubun katıldığı sertifika programında, pompa hidroliği yapısı ve pompalarda enerji verimliliği üzerine Grundfos Ege Bölge Müdürü Ahmet Demir eğitim vermiştir.

Ahmet Demir, enerji yöneticisi adaylarına özellikle tesisat yapıları, yeni EUP yasaları ve pompalardan enerji tasarruf etme yollarını aktarmıştır. Demir’e göre, eğitimde teorik bilgilerin uygulamayla tamamlanması özellikle önemli. Katılımcılara önce ihtiyaç duyulandan daha büyük bir pompanın gereksiz enerji tüketimine sebep olduğunu, ardından aynı pompa üzerinde çeşitli kontrol yöntemleri uygulayarak ve çark çapını küçülterek enerji optimizasyonunun sağlanabildiğini göstermiştir.

Dünyanın enerjiye olan gereksinimi önlenemez bir hızla artarken, sürdürülebilir enerji politikalarının benimsenmesi ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi büyük önem taşıyor. Enerji verimliliğini ön plana çıkaran teknolojileriyle takdir toplayan Grundfos Pompa’nın ve Enerji Yöneticiliği Eğitimi gibi daha birçok başka uygulamaya liderlik eden MMO’nun bu işbirliği, sektörün enerji kaynaklarına olan bilincini artırmak yolunda atılmış önemli bir adım.

ICSG İstanbul 2021

SODEX İstanbul 2021

29 Eylül - 2 Ekim 2021
isk sodex 2019 300x250